Merikatu on piinallinen juttu

Merikadun status on vahvoja tunteita monissa hankolaisissa herättävä jatkokertomus. Kaupungin edun mukaista on, että katu on kävelykatu, koska siihen on sitouduttu Regatta Resortsin ja kaupungin välisessä yhteistyösopimuksessa.

Kadun säilyttämistä autoilukatuna puolustavat ovat kuitenkin sitä mieltä, että se on juuri sitä eli autoille tarkoitettu katu, jota kaupunki tilapäisjärjestelyihin viitaten väittää kävelykaduksi.

Leirien välinen viestintä on lähes olematonta. Hangon kaupungin kannalta asia on piinallinen, koska se ei ole onnistunut viestimään, miksi on tärkeätä, että Merikatu on kävelykatu.

Toisaalta myöskään autoilun sallimista puolustavat eivät ole onnistuneet selittämään, miksi on tärkeätä, että Merikatu säilyy entisen kaltaisena.

Koska osapuolet eivät onnistu keskustelemaan keskenään, Hangon lehti pyysi ulkopuolista lakimiestä tulkitsemaan hallinto-oikeuden päätöksen todellista merkitystä kadulle. Tulkinta on, että katu juuri nyt on kävelykatu, mutta ainoastaan tilapäisesti.

Tämä ei tyydytä kumpaakaan osapuolta. Käytännössä tämä merkitsee, että Merikadun status vahvistetaan lopullisesti vireillä olevassa alueen uudessa asemakaavassa.

Itse asiassa asemakaava ei kuitenkaan ole työn alla, joten kukaan ei osaa sanoa, milloin Merikadun status selviää lopullisesti.

Sen voi kuitenkin sanoa, että kaupunki olisi voinut selkeämmin tiedottaa siitä, miksi katu on juuri nyt kävelykatu ja perustella, miksi näin on. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asiassa on syksyltä. Jos asia olisi tuolloin hoidettu oikealla tavalla, keskustelun ei olisi tarvinnut jatkua kevääseen saakka.

KHO:n päätöksestä on kulunut yli viisi kuukautta. Kyse on pitkästä epätietoisuuden ajasta kaupungin menettelyä arvostelleiden mielestä, ja Rolf Nyström (Hanko 2016) jätti helmikuussa aloitteen, jossa hän vaatii, että kaupunki palauttaa kaupungin yleiseksi autoilukaduksi. Peräti 13 valtuutettua on kannattanut aloitetta.

Aloite käsitellään nyt tavanomaisessa järjestyksessä, ja vaatii sekä aikaa että resursseja. Mutta Nyströmiä ei pidä syyttää kaupungin työllistämisestä, kaupunki on itse syypää tähän. Jos kaupunki olisi viisi kuukautta sitten kertonut, miksi Merikatu pysyy kävelykatuna, ei oltaisi tässä tilanteessa. Hangon kaupunki voi säästää sekä aikaa että resursseja selkeällä asukas- ja päättäjäviestinnällä.

Harald Grönstrand Redigerare