McDonalds klagan till JO grundlös

Justitieombudsmannen har konstaterat att Hangös tidigare chefsläkare, Outi McDonalds, överklagan till riksdagens justitieombudsman saknar grund.

Det var i fjol somras, som McDonald, uttryckte sitt missnöje över hur staden svarat på hennes frågor, samt hur hennes personskyddssignum använts.

Det gällde bland annat frågor hon ställt till stadens kanslichef, Lasse Tallqvist.