McDonald redo att förhandla med staden

Väntar. Outi McDonald säger att hon nu väntar på att staden kontaktar henne för att inleda förhandlingar. Bild: Harald Grönstrand

Läkaren Outi McDonald är villig att sätta sig vid förhandlingsbordet med Hangö stad. Hangö stad utreder fortfarande hur man ska gå vidare i ärendet.

Det var den 23 november som Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att förvaltningsdomstolens dom står fast, vilket betyder att Hangö stadsfullmäktige inte hade rätt att säga upp Outi McDonald från sin post. Nu 2 veckor efter domen väntar hon ännu på att staden ska ta kontakt för att inleda förhandlingar med henne.

– Stadsstyrelsen har behandlat ärendet, men ingen har tagit kontakt med mig. Stadsstyrelsens protokoll är klart, men där står det bara att de antecknat ärendets nuläge för kännedom, säger McDonald.

Hon berättar att hon kontaktat sin jurist som hon gärna vill ha med under förhandlingarna med staden.

Vad kommer du att kräva i förhandlingarna?

– I nuläget svarar jag inte på den här frågan. Men jag hoppas att det under förhandlingarna med staden blir en dialog, säger McDonald.

Hangö stads kanslichef Lasse Tallqvist berättar att man ännu inte fattat något beslut i stadsstyrelsen om hur staden kommer att gå vidare i ärendet.

– Ärendet är under beredning. Vi ska diskutera med motparten och analysera våra alternativ före vi bestämmer vad vi gör. Under kartläggningen kommer vi att diskutera med McDonald, säger Tallqvist.

Han berättar att man strävar efter att ha gått igenom ärendet under de närmaste veckorna, men att julen kan påverka tidtabellen. Han vill i nuläget inte spekulera i alternativen staden har.

– Men vi ska i alla fall diskutera ärendet tillsammans med stadsdirektören Denis Strandell och Outi McDonald, säger Tallqvist.