McDonald fortsätter vara permitterad

Läkaren Outi McDonald får ersättning för den tid hon varit felaktigt uppsagd. Däremot häver staden inte hennes permittering, eftersom man inte har jobb att erbjuda.

Stadsstyrelsen behandlade i måndags (2.9) ett par ärenden som gällde hälsocentrals läkaren Outi McDonald.

Det ena gällde Jouko Kavanders (SDP) kommunalbesvär över stadsstyrelsens beslut från juni att betala lön för de dryga tre år hon varit olagligt uppsagd. Perioden sträcker sig från april 2015 till oktober 2018.

Birgitta Gran (VF) föreslog att stadsstyrelsen i sitt svar till Helsingfors förvaltningsdomstol, meddelar att besväret förkastas.

Grans förslag fick stor uppbackning. Torbjörn Ekholm, Sture Söderholm, Helena Lesch-Saarinen (alla från SFP); Jari Karvinen (Saml), Pertti Ruuska (Obundna), Birgitta Gran samt Bernt Förström och Aila Pääkkö (båda SDP) röstade för att domstolen inte tar besväret till behandling.

Endast Jorma Nousiainen (SDP) avstod från att rösta.

Ingen var med andra ord för att staden skulle hålla fast vid sin tidigare linje, som var att inte ersätta McDonald ekonomiskt.

Permittering kvarstår

Gran ville att stadsstyrelsen tar omprövningen av permitteringen till behandling, men då ingen stödde förslaget, förföll det.

I stället beslöt stadsstyrelsen att inte gå vidare med McDonalds begäran.

Motiveringen till begäran är, att grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander varit jävig att besluta om permitteringen. Bland annat skall permitteringen ha gynnat Kajanders arbetsbild då hon övertagit en del av de uppgifter hälsocentralens ledande läkare tidigare skötte. Från McDonalds sida pekar man också på att den roll Kajander spelat i andra processer mot McDonald är problematisk.

Från tjänstemannahåll säger man sig ha försökt förklara detta för McDonald och samtidigt uppmuntrat henne att söka jobb hos Attendo/Terveystalo, som i dag sköter läkarmottagningen som köptjänst. Man ser inte heller att Kajander haft någon personlig nytta av förändringar i situationen, eller att hon i egenskap av chef haft någon verkställande roll i de övriga processerna.

Eftersom det jobb som McDonald hade inte längre finns kvar efter att arbetet på hälsocentralen omorganiserats, står beslutet om permittering fast.

Mer läsning