Många lyssnade, få ställde frågor

Fullsatt. Sittplatserna räckte just och just till i fullmäktigesalen när staden informerade om aktuella detaljplaner. Bild: Johanna Lindholm

Salen fylldes av åhörare när staden på onsdag kväll (8.1) presenterade två aktuella detaljplaner. Fabriksudden lockade folk, men i slutändan var det inte så många som bad om ordet.

Stadens planinfo om Fabriksudden och delar av kvarter 203 fyllde fullmäktigesalen i stadshuset till bredden på onsdagskväll.

Cirka 100 personer för slöt upp för att lyssna och ha möjlighet att ställa frågor till sakkunniga. Trots det, blev diskussionen ganska ljummen.

Stadsgeodet Kukka-Maria Luukkonen öppnade med att berätta om den kommunala planeringsprocessen i stora drag: vilka lagar och bestämmelser som styr på vilken nivå. Stadsdirektör Denis Strandell kompletterade med mer allmän information.

Fabriksuddens plan intresserade

Som publikmagnet fungerade den "nya" planen för Fabrikskudden. Processen kring planläggningen har varit lång, politiskt snårig och ådragit sig juridiska processer.

De frågor som allmänt dryftades av deltagarna handlade bland annat om dragningen av vägen till Damernas simhus och promenadstråket bakom bostadshusen mot stranden.

Någon ville försäkra sig om att parken mellan nuvarande hotell Regatta och Strandgatan bevaras med sitt trädbestånd, medan andra hörde sig för möjligheterna att möjliggöra en räddningsväg på området som skulle betjäna också Östra hamnens område.

Miljöföreningens Johannes Runeberg konstaterade att Hangö miljöförening under hela processen ställt sig kritisk till att planarbetet görs i bitar, och att staden överlag inte i tillräcklig utsträckning beaktat hur trafikfrågor på området.

Diskussion på detaljnivå

Politikern Yrjö Sahlstedt var den som aktivast ställde frågor till arkitekten för Regatta Resorts planerade hotellbygge, Sebastian Cedercreutz.

Sahlstedt sade att han skyndat hem från Iisalmi för att hinna i tid på mötet och påverka.

Han talade för att bevara som möjligt av havsutsikten för Hangöborna genom att planera byggnaderna så att de inte skymmer den, en fråga som också sysselsatt miljönämnden. Han ville också att staden förhindrar framtida ändringar genom att tydligt skriva ut restriktioner i planen.

Han påpekade dock noga, att han inte är någon motståndare till hotellprojekt. Tvärtom har han varit med och godkänt de skeden som redan förverkligats, vilket för politikerkollegan Rolf Nyström kritiserat honom för. Nyström nickade bifallande och publiken applåderade.

Trots att hotellplanerna kritiserats friskt i offentligheten, var det ingen som ställde några frågor åt Regattabolagens representanter som var närvarande.

Stadsgeodet Luukkonen uppmanade flera gånger deltagarna att utnyttja sina påverkningsmöjligheter genom att lämna in ett formellt genmäle.

På en tomt i kvarter 203 planeras ett bostadshus i 4,5 våningar. Byggaren Vesa Tamminen presenterade planerna, som i första hand berör grannfastigheterna, och här lovade några grannar utnyttja sin rätt till växelverkan så länge planen är till påseende.

Bägge planer finns till påseende på Tekniska och miljöverket fram till 31.1.

Mer läsning