Målmedvetet ­arbete lönar sig

I juni skeppades de sista rören ut från Koverhar till Nord Stream 2. Gasledningen har sysselsatt sammanlagt 150 personer i Koverhar, och trots att hamnen haft en förhållandevis liten andel i projektet har det betytt mycket för Hangö. Ungefär en fjärdedel av gasledningens rör skeppades ut från Koverhar, vilket motsvarar ungefär 57 000 rör.

Med över 1 850 kilometer färdig gasledning är ungefär tre fjärdedelar av hela projektet klart. Men fastän Hangö inte längre direkt medverkar i arbetet har projektet fortfarande en inverkan på Hangö hamn. I juni sade Henning Kothe, projektchef på Nord Stream 2 AG, bland annat att Koverhar varit en utmärkt hamn för projektet. Dessutom hade samarbetet med hamnen löpt smidigt vilket betytt mycket för hamnens rykte och framtid.

Det här har säkert till en del påverkat hamnoperatören M Rauanheimo. Det österbottniska bolaget har nu valt att etablera sig i Koverhar, och Nord Stream 2-projektet har visat att Hangö hamn kan ta sig an större specialiserade projekt. Gasledningsprojektet är en fjäder i hatten som visar att hamnen inte sjabblar bort sig när det kommer till kritan.

Hangö köpte Koverhar hamn av FN-steels konkursbo för fem år sedan. Priset var 10 miljoner euro, och för tillfället ser det ut som om investeringen på sikt kommer att betala tillbaka sig själv mångfalt. Trafiken till och från Hangö hamn har också ständigt ökat, och Rauanheimos etablering blev ytterligare en motivering för staten att elektrifiera Hangö–Hyvinge-banan.

För Hangös del gäller det nu att ha is i magen och utveckla området i Koverhar trots att järnvägskapaciteten redan nått sin maxkapacitet. Elektrifieringen av järnvägssträckan kommer, men exakt när den verkställs är fortfarande oklart. Och efter årtionden med lobbning finns det garanterat många aktörer som inte litar på att sträckan elektrifieras före man har facit i handen.

Men Koverhars framtid ser ljus ut, och det har vi många bäckar små att tacka. I längden kommer hamnen i Koverhar att gagna hela Hangö och regionen i stort. Än så länge är det svårt att uppskatta hur många nya jobb hamnen i Koverhar kommer att föra med sig när den är klar, men onekligen har den en positiv effekt på sysselsättningen.

Nu väntar vi bara på att få napp med en datacentralsetablering i Koverhar.

Harald Grönstrand Redigerare

Mer läsning