Lopulta kukaan ei tiennyt, kuka ehdotti, ja mitä

Ei. Rolf Nyström teki ensin kaupunginhallituksen esityksestä eriävän ehdotuksen. Bild: Johanna Lindholm

Kokoustekniikka ontui valtuuston 11.2. käsitellessä Park-kiinteistön tontin maanvuokraussopimusta. 
Sitoutumattomat tekivät kaikkensa kaataakseen kaupunginhallituksen ehdotuksen. Enemmistö halusi toisin. Äänestys päättyi äänin 29 puolesta ja 2 vastaan.Valtuusto päätti lokakuussa, että Kylpyläpuistossa sijaitseva Park-rakennus tontteineen myydään yritykselle Cigale & Fourmi.


Ennen kuin päätös oli saanut lainvoiman, Eero Koli (Sitoutumattomat) valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. 
Hän haluaa, että tuomioistuin kumoaa valtuuston päätöksen siltä osin kuin se koskee maa-alueen myyntiä.


Koska kaupunki pelkää kaupan valituksen johdosta jäävän toteutumatta, tontista on valmisteltu pitkä vuokrasopimus aina vuoteen 2058 saakka.

Ensin vuokralla, sitten myynti

Tämän katsottaisiin toimivan kompensaationa yrittäjä Anna Fromondille, jos käy niin, ettei hän saa myöhemmin ostaa tonttia. 


Fromond on kaupungin kanssa käymissään neuvotteluissa ilmoittanut olevansa halukas investoimaan noin 300 000 euroa kiinteistöön. Investointi edellyttäisi kuitenkin, että hän saa ostaa tontin, kuten kaupunginjohtaja Denis Strandell korosti kokouksessa.


Siksi sopimukseen nyt on kirjattu ehto, että yrittäjä mahdollisesti myöhemmin saa ostaa tontin.


Monitahoista vastustusta 


Sitoutumattomien Rolf Nyström vastusti kuitenkin heti ehdotusta.

Hän halusi tietää, miten oli mahdollista, että kaupunki oli päättänyt myydä tontin.
 Hänestä valtuusto ei hyväksyessään vuonna 2018 luettelon kiinteistöistä, jotka kaupunki haluaa myydä päättänyt, että myös tontti olisi myynnissä.


Kansliapäällikkö Lasse Tallqvist yritti selittää, minkälaiset valtuudet kaupunginhallituksella ja –valtuustolla on valmistella ja täydentää myyntiä koskevia yksityiskohtia.


– Normaali tapa on, että viranhaltijat valmistelevat asiat, ei valtuusto, hän korosti ja jatkoi:


– Olisihan ihmeellistä, jos valtuuston olisi erikseen päätettävä jonkun asian valmistelusta siten, että siitä sitten voitaisiin päättää. 


Eero Koli huomautti tässä yhteydessä, että on väärin, että kaupunki enemmän tai vähemmän lahjoittaa pois miljoonatontin, jos talon hinta on 66 000 euroa.

Yrittäjä tarjosi 122 000 euroa yhteensä rakennuksesta ja tontista. 


Epäselvästi muotoiltu ehdotus 


Keskustelu velloi hetken edestakaisin. 
Yhtäältä keskusteltiin päätöksentekoprosessiin liittyvistä muotoseikoista ja toisaalta moraalisesta oikeutuksesta sisällyttää tontti pakettiin. 


Jossain vaiheessa Nyström ehdotti Kolin kannattamana, että kaikki pitäisi tehdä uudelleen alusta alkaen. 


Keskustelun sallittiin jatkua, ja tämä esitys, jossa joko ehdotettiin, tai ei ehdotettu asian palauttamista valmisteluun, hukkui yleiseen hälinään.


Pian aika ajaa katerpillarit paikalle
Käännekohta tuli Aila Pääkön (SDP) lyödessä nyrkin pöytään.


– Jos jokaista kiinteistöä koskevaa kauppaa käsitellään tällä tavalla, meillä on pian paljon töitä katerpillareillemme, jotka saavat jyrätä maan tasalle ränsistyneet kiinteistöt. 
Valtuusto on päättänyt myydä kaikki kiinteistöt, joille kaupungilla ei ole käyttöä, jotta kaupunki saa rahaa. Kun kaupanteko sitten pitkittyy, ostajat vetäytyvät hankkeista. Samasta syystä myös Jääkellarista tehty tarjous peruuntui, Pääkkö sanoi painokkaasti.


Myös Torbjörn Ekholm (RKP) kyseli, onko kukaan laskenut, miten suuri kaupungin kiinteistöjen korjausvelka on.


– Meillä on pian hirveä määrä lahoamaisillaan olevia rakennuksia.


Kuka on antanut luvan nauhoittaa?


Nyström totesi eräässä vaiheessa nauhoittavansa puhelimellaan keskustelut.


Yrjö Sahlstedt (RKP) yritti puheenvuorossaan kiinnittää huomiota tähän asiaan, ja Barbro Wikberg (RKP) otti hetken päästä asiasta kopin:


– Kuka on antanut Rollelle luvan nauhoittaa?


Valtuuston puheenjohtaja Jouko Kavander (SDP) sanoi, että nauhoittaminen toki on sallittua julkisissa kokouksissa "niin kauan kuin puhe menee Rollen korvasta sisään ja pysyy hänen päässään".


Ei sama ehdotus


Sen jälkeen keskustelu julistettiin päättyneeksi, ja Nyströmiä pyydettiin toistamaan ehdotuksensa.

Hän ehdotti nyt, että asia palautetaan valmisteluun.


Koska valtuuston puheenjohtaja itse on aiemmin ajanut läpi ehdotuksen, että kaikki kokouksessa tehtävät ehdotukset on annettava kirjallisina, kaikki alkoivat hamuilla papereita ja kyniä.


Jari Karvinen Kokoomuspuolueesta kiinnitti yllättäen tällöin valtuuston huomion siihen, ettei Nyströmin ehdotus nyt ollut sama kuin aiemmin.


Karvinen sai tukea huomiolleen taaempaa salista nurkkauksesta, jossa Sitoutumattomat ja Kommunistisen Puolueen edustajat istuvat.


Tätä seurasi hämmennys, koska kukaan ei tiennyt kuka oli sanonut mitäkin: oliko Nyström vai Koli ehdottanut tai kannattanut, ja mitä oikein oli ehdotettu?

Lopulta Koli muotoili Nyström kannattaman ehdotuksen, ettei kaupunginhallituksen ehdotusta tontin vuokraamisesta hyväksyttäisi.

Auttaa, kun tietää mitä haluaa


Koli jätti Sitoutumattomien ehdotuksen kirjallisena ja tilanne rauhoittui siinä määrin, että Sture Söderholm (RKP) saattoi todeta, että hän juuri tästä syystä aina puheenjohtajana toimiessaan on pitänyt tarkkaa huolta siitä, että jäsenet käyttävät pientä sanaa "ehdotan".


Näin asia ei jää epäselväksi, kun on kyse ehdotuksesta, joka tehdään keskustelun käydessä kuumana. Sama pätee sanaan "kannatan". 


Birgitta Gran (VL) jatkojalosti viestiä:


– Ehdotan, että jokaisen on itse tiedettävä, mitä haluaa ehdottaa, jotta ehdotuksensa voi myös muotoilla oikein. 


Maanvuokrasopimus hyväksyttiin 


Tämän pitkän sanaharkan päätteeksi oli aika äänestää ehdotuksesta. 


Ainoastaan Sitoutumattomat kannattivat omaa ehdotustaan.

Kaikki muut 29 valtuutettua kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta. Nyström ja Koli ilmoittivat eriävän mielipiteensä kirjattavaksi pöytäkirjaan.


HL tiedusteli kokouksen jälkeen puheenjohtaja Jouko Kavanderilta, onko oikein antaa valtuutettujen muuttaa ehdotuksiaan tällä tavalla. 


– Halusin varmuuden asiasta. Emme halua lisävalituksia tai poliisi-ilmoituksia siitä syystä, että ihmiset ovat ymmärtäneet asiat eri tavalla. Ja voihan sitä vähän joustaa. Mehän olemme kaikki ystäviä täällä valtuustossa, vai mitä?

Tom Rönnblad (SDP) ehdotti keskustelun aikana, että kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttäisiin, mutta maanvuokrasopimukseen esitetty kohta mahdollisesta myynnistä poistettaisiin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mer läsning