Gamla Ljungbo säljs billigt

Gamla Ljungbo är i dåligt skick och nu har staden chans att bli av med huset, som är tänkt för boende. Bild: Ht arkiv

Stadsstyrelsen har beslutat att den gamla Ljungbofastigheten kan säljas för 12 000 euro. Huset har länge funnits på listan över fastigheter som staden vill bli av med.

Staden har fått ett bud på den gamla Ljungbofastigheten. Det handlar om det gamla trähuset bakom själva äldreboendet, som felaktigt fanns på bild i HT 24.10.

Huset har länge funnits på listan över fastigheter som staden vill bli av med.

Stadsstyrelsen har nu beslutat att den kan säljas för 12 000 euro.

I affären ingår att köparen arrenderar ett 3000 kvadratmeter stort område på tomten fram till 2058 med ett årsarrende på 1000 euro.

Fastigheten köps för boende, och staden ger ett löfte om att förorda undantagslov då tomten är planerad för annat ändamål.

Om fullmäktige godkänner affären sägs hyresavtalen med de nuvarande hyresgästerna upp.

Under stadsstyrelsens möte ville man att staden i samband med ett köp erbjuder andra utrymmen åt hyresgästerna.

Mer läsning