Ljungbo i uselt skick – men staden har inga alternativa ställen för verksamheten

Förfallet. Ljungbo har reparationsskulder på upp till 800 000 euro. En totalsanering av byggnaden skulle däremot kosta flera miljoner. Bild: Sarah Grönstrand

Hangö stad ser gärna att det tidigare äldreboendet Ljungbo säljs. Men politikerna är av annan åsikt, och medan alternativen utreds förfaller byggnaden sakta men säkert – så som den gjort i över 20 år.

Ljungbo är ett av Hangö stads problembarn. År 1997 flyttade man ut verksamheten ur äldreboendet, och sedan dess har byggnaden långsamt förfallit.

– Någonting måste göras. Det finns många brister och de borde åtgärdas, annars blir det dyrt.

Det säger Bengt Lindholm som är chef för intern service på Hangö stad. Han räknar upp en rad problem med byggnaden: vattnet går inte att dricka, endast 2–3 toaletter fungerar, värmepannan är föråldrad, ytorna borde renoveras och inga kök fungerar.

– Om Ljungbo kontinuerligt ska vara i bruk borde allt tekniskt i fastigheten gås igenom igen, säger Lindholm.

Men ändå är byggnaden i flitig användning. Bland annat övar flera band och orkestrar i fastigheten, och MBI har verksamhet i den gamla matsalen.

– Vi har 10–12 band och några orkestrar som övar här. Banden är nöjda över att få spela här. Men till saken hör att staden inte har något alternativ att erbjuda dem.

Dessutom använder staden en del av nedre våningen som verkstad. Här torkar bland annat nymålade bänkar som väntar på att läggas ut i stadens parker. Men för att dricka kaffe på kaffepauserna måste de som arbetar här hämta vatten hemifrån några gånger i veckan, vattnet går ju inte att dricka.

– När hälsocentralen tillfälligt var här klorerades vattnet, men det var i slutet av 1990-talet. Sedan dess har man inte gjort det.

Behöver åtgärdas

Under fullmäktiges senaste möte behandlade man fastigheterna som staden ska sälja. Förslaget var att Ljungbo ska säljas, men fullmäktige valde att dra bort fastigheten från försäljningslistan. Diskussionerna kretsade kring att verksamheten på Ljungbo borde utvecklas, eller att tomten borde delas upp ytterligare före den säljs.

Hurudan verksamhet lämpar sig byggnaden för?

– Det skulle vara upp till en eventuell köpare. Ljungbo har länge varit på tapeten, och någonting måste göras. Reparationsskulden ligger på 700 000–800 000 euro, och till det kommer renoveringskostnaderna, säger Lindholm

Det fanns tankar om att grundsanera Ljungbo för 8–10 år sedan, och Lindholm berättar att det då fanns ett antal intressenter. Men intressenterna hittade annat, och sedan dess har inte mycket hänt.

– Det finns en uppskattning på att en sanering skulle kosta över 3 miljoner euro, men det är från en uppskattning som gjordes 2009. Vi har tur att yttertaket har hållit, men om vi till exempel får problem med rören kan det bli dyrt, eftersom det finns asbestarbeten i byggnaden.

Han tillägger ändå att priset för asbestarbeten inte är oöverkomliga längre. Men byggnaden behöver en sanering om den ska fortsätta användas.

– Redan i slutet av 1980-talet när man beslöt att Astrea ska byggas såg man att det inte var värt att sanera Ljungbo.

Varierande bud

Samtidigt var det aktuellt att koppla fastigheten till fjärrvärmenätet för ungefär 10 år sedan. Fjärrvärmenätet går längs med vägen bredvid, så det skulle endast behövas ett rör över tomten.

– Men projektet lades i en mapp och där blev det. Det fanns inte några hyresgäster för att finansiera det. Men då tyckte man också att allt på Ljungbo var i skick, säger Lindholm.

Och jämfört med att man för närmare 30 år sedan tyckte att Ljungbo inte var värt att sanera är fastighetens framtid fortfarande oviss.

– Man borde se på Ljungbo med nya ögon.

Ser problem. Bengt Lindholm, intern chef på Hangö stad, berättar att Ljungbo länge har förfallit. I bakgrunden ser vi Eija Huovinen. Bild: Harald Grönstrand

Samtidigt söker staden efter lösningar för flera andra fastigheter. Flera vill man sälja, som till exempel Warrantmagasinen, restaurang park, iskällaren och Tulluddsvägen 16.

– Vi har haft intressenter för de här. Men så finns det också objekt som vi har haft till salu hur länge som helst, så som Lappvik och Täktom skola.

Täktom skola har staden till och med fått in ett bud på. Men priset på skolan var från en tid när konjunkturerna var bättre, så staden ville ha ett bättre pris.

– Prisen borde ses om. Och många av fastigheterna vi vill sälja är beroende av planläggningsarbetet, säger Linhdolm.

I början av januari kommer Bengt Lindholm och stadsdirektör Denis Strandell att slå sig ner och se över hur man går vidare med fastigheterna staden vill sälja. Och trots att flera av objekten varit på listorna i åratal, så poängterar Lindholm att det egentligen är bråttom.

– Vi måste göra någonting nu ifall något ska hända före sommaren. Hjulen snurrar långsamt när det gäller fastigheter, säger Lindholm.

Mer läsning