Ledare: Nya elbilar öppnar för nytänk

År 2013 beslöt Hangö hamn att investera för en grönare framtid. Två år senare hade man installerat en ny miljövänligare belysning som är 30 procent billigare i drift än den tidigare belysningen. Då räknade man med att man skulle spara 60 000 euro per år.

2013 var ett avgörande år för en grönare framtid på udden. Det var då som stadsfullmäktige valde att gå med i Hinku-projektet, ett projekt där medlemskommunerna strävar efter att vara så kolneutrala som möjligt och sänka sina utsläpp.

Det är en stor utmaning för städer och kommuner att sänka på utsläppen, i första hand eftersom en stor del av utsläppen kommer från privata aktörer. Visst, Hangö hamn ägs av staden, men det gäller att föregå med exempel och visa hur man tillämpar klimatsmarta lösningar.

Det här har staden också gjort genom att installera solpaneler på en rad av stadens byggnader. Hela 12 olika kraftverk är planerade, och de flesta av dem är redan på plats.

Det senaste steget staden tagit är två elbilar. Fossilt ersätts mot el, och de två bilarna som staden leasar får också Hangöborna använda mot en avgift.

Här går Hangö i bräschen – i Finland har endast ett fåtal kommuner gått in för gemensamma elbilar. I Lojo har man gått in för en först till kvarn-modell där den som bokar en bil först får använda den. I Lovisa har man däremot gått in för att staden använder bilarna vissa tider, medan bilarna övriga tider kan bokas av Lovisaborna.

Enligt Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom var en av orsakerna till att man gick in för gemensamma elbilar att få ner kilometerersättningskostnaderna – ett mål som också Hangö har. I Lovisa har man också lyckats höja användningsgraden på bilarna, och erfarenheterna hittills är goda.

Lovisas elbilar rullade ut på gatorna kring midsommar. Redan nu har staden över 400 registrerade elbilsanvändare, vilket är mycket positiv marknadsföring för staden. Dessutom ser staden det som att man erbjuder en ny tjänst till både invånare och turister.

Sommarhangö är känt bland annat för sina Jopofyllda gator. De nya elbilarna kan öppna upp för en ny slags marknadsföring och visa att staden både tänker och andas grönt – något som inte är helt fel här i soliga södern.