Ledare: Engagemanget ska vara positivt

Under fjolåret var Hangös fullmäktigeledamöter de som var mest aktiva i hela Västnyland. De flesta ledamöterna deltog i varje möte, och med tanke på att fullmäktige samlades åtta gånger i fjol är det inte ett dåligt betyg.

En förklaring, som fullmäktiges ordförande Jouko Kavander (SDP) också lyfter fram, är att invånarna i småstäder noggrant följer med vad deras ledamöter gör under mötena. Ifall en ledamot inte presterar enligt förväntningarna så går rösterna till en annan kandidat nästa val.

Men det här gäller inte endast mindre kommuner. Om vi ser på Kyrkslätt är frånvaron i fullmäktige betydligt högre än i Hangö, men också fler ledamöter än i Hangö böts ut under valet. I Hangö böts 42 procent av fullmäktige ut under det senaste valet, medan motsvarande siffra för Kyrkslätt var 47 procent. Valdeltagandet var ungefär lika, 62,1 procent i Hangö mot 61,7 procent i Kyrkslätt.

Så varför är Hangöpolitikerna mer engagerade än de övriga politikerna i regionen?

I Kyrkslätt spekulerar fullmäktigeledamoten Miika Engström (SFP) i att fullmäktige inte har så mycket inflytande, utan att det mesta redan är bestämt när det kommer på fullmäktiges bord. Han säger att det mesta redan verkar vara bestämt i nämnderna och sektionerna.

Kan det här i sig vara en orsak till att Hangöpolitikerna engagerar sig? I Hangögrupper på sociala medier lyfts det ofta upp en misstro mot både politiska beslut och tjänstemän i staden. Känner sig många ledamöter i fullmäktige som om de måste bevaka tjänstemännen och vara på sin vakt?

Det här i sig är ett oroväckande tecken. Ifall det saknas förtroende mellan beslutsfattare och tjänstemän i en stad är det skäl att syna både besluten och processerna, samt gå till botten med vad det beror på.

Men, vi kan inte säga att vi har en förtroendekris i Hangö utifrån närvaron i fullmäktige. Däremot är det välkänt att det i Hangö riktas väldigt många besvär mot beslut som olika instanser i staden fattat.

I Etelä-Uusimaa (6.1) efterlyser stadsdirektör Denis Strandell en "Hangö-anda". Med det menar han att alla Hangöbor tillsammans ska jobba för en bättre framtid på udden. Vi får hoppas att fullmäktigeledamöterna fortsätter vara flitiga. Inte på grund av en misstro mot systemet, utan för att samarbeta och utveckla staden.