Ledamöternas julklappar till folket

Guldkant. Tom Rönnblad och Yrjö Sahlstedt kom med egna bidrag till nästa års budget. Bild: HT arkiv

Två lite ovanligare initiativ förverkligades under fullmäktiges budgetmangling 10.12.

Det första var en grundplåt för anskaffandet av utrustning för att banda fullmäktigemötena.

Det var SDP:s Tom Rönnblad som fick igenom att man öronmärker 15 000 euro i budgeten 2020 för inspelningsapparatur till fullmäktige.

Kanslichef Lasse Tallqvist ställde sig lite tveksam, emedan han påminde att frågan redan behandlats i stadsstyrelsen och för tillfället är på remissrunda för att utreda vissa praktiska detaljer.

Farsartade vändningar

Sedan blev det lite farsartat, för mötet höll på att gå vidare när röster i salen höjdes för att Rolf Nyström (Obunden) gett sitt stöd åt förslaget.

Följde en stunds förvirring, då ingen på podiet uppfattat det, men andra fullmäktigeledamöter vittnade att Nyström nog öppnat munnen.

Tallqvist sade att man gärna får tala högre, varmed Rönnblad replikerade att man samtidigt kunde fixa bordsmikrofonerna som satts ur spel under ett åskväder.

Till underhållningen bidrog att Nyström under röstningen var en av två som röstade blankt, trots att han stött förslaget.

Rönnblads förslag fick 15 röster, stadsstyrelsens 14 och 2 avstod. Nu finns då 15 000 för teknisk utrustning i budgeten.

Från avstjälpning till gångstig

Kvällens andra överraskningsnummer kom i samband med investeringsbudgeten.

Där föreslog Yrjö Sahlstedt (SFP), att 20 000 euro som finns reserverad för att ställa i ordning ett miljöområde på Koverharsområde, flyttas så att man kan göra gångstigen på Fabriksudden framkomlig för alla. Jaana Pulkkinen (SDP) stödde.

Tidigare i höstas fördes en livlig debatt om att man lagt ut hinder som gjorde det hart när omöjligt för rörelsehindrade eller folk med barnvagn att njuta av stråket. Sahlstedt använde ordet avstjälpningsplats, varmed Urpo Hyttinen (VF) påpekade att det är fel ord i sammanhanget.

Teemu Köppä (De gröna) undrade lite fundersamt vad denna såkallade avstjälpningsplats är för en guldgruva som man kan ösa pengar ur, först till Jorma Nousianens motionstrappor och nu till Sahlstedts förslag. Jordbyggnadschef Jukka Takala fick redogöra för miljötekniska fakta, och tillade, att det kan vara möjligt att få extern finansiering också.

Efter det följde röstning som med siffrorna 28-3 för en framkomlig gångstig på Fabriksudden.

Mer läsning