Läsmorföräldrar efterlyses

Kör i gång. I Hangöby skola har man nappat på idén om att värva äldre som läser med barnen. Bilden är en arkivbild. Bild: Peter Lundqvist

Ju fler som läser för barn, desto bättre. Därför hoppas man nu att det finns äldre personer som vill ställa upp och locka till högläsning i lågstadieskolorna.

I Hangö har man redan både läshund och skolmorfar, men nu kommer ett nytt koncept som är en kombination av dessa: läsmormor eller läsmorfar.

Det är Mannerheims Barnskyddsförbund som håller i trådarna.

Onsdagen 13.11 besöker den svenskspråkiga koordinatorn Minna Lindström till Hangöbyskolan för att berätta om vad det innebär.

Bra självförtroende stärker kunnandet

Hon hoppas det skall finnas frivilliga i Hangö som vill ge av sin tid:

– Tanken är att det här skall vara något roligt som stärker barnens lässmidighet. Det handlar mer om att ge barnet olika tekniker för att skapa en positiv upplevelse kring läsandet och öka barnets självförtroende.

Just självförtroendet är något som Lindström lyfter fram. Om ett barn tragglar i sitt läsande skapas lätt en negativ självbild och en uppfattning om att "jag är dålig på att läsa". Men det går att lära sig läsa mer flytande, och det är här lässtunden tillsammans med en äldre är viktig.

Läsandet hjälper förståelsen

Läsandet ökar ordförrådet och därmed både förmågan att förstå och presentera text och tal.

– Många skolämnen är ju läsämnen, och redan det gör det viktigt att barnet kan läsa. Om man tragglar mycket med texten så påverkar det förståelsen.

– Ett smidigt läsande gör det helt enkelt lättare att ta till sig innehållet.

Läsandet kan också erbjuda barnen en lugn och skön stund tillsammans med en vuxen.

– Det handlar ju inte enbart om texten, utan samvaron i sig är viktig, säger Lindström.

Tid på tumanhand

I praktiken äger lässtunden rum utanför klassrummet, i en myshörna eller ett bibliotek. Läsmorföräldern tar sig en an ett barn åt gången:

– Det blir verkligen tumistid.

Flera skolor i Västnyland har redan provat på konceptet och erfarenheterna därifrån är god.

Informationen på onsdag är samtidigt en utbildning i vad som krävs för att bli läsmormor eller morfar.

– Jag har redan besökt Hangöbyskolan och vi har fått positiv respons av både föräldrar och rektor Mona Stenström. Men mötet förpliktar inte till att gå med i verksamheten, man kan gå hem och fundera, hälsar Lindström.

Verksamheten riktar sig till elever i klasserna två till sex.

13.11.2019 kl 14 – 15.30

Hangöby skola

Alla är välkomna, man behöver inte vara pensionär.

Anmälningar senast 11.11.2019 till minna.lindstrom@mll.fi

Mer läsning