Lam debatt om sänkt skatteöre

För en sänkning. Sannfinländarnas Pertti Ruuska håller fast vid att ett sänkt skatteöre skulle vara bra för staden. Bild: JohannaLindholm

I år orkade fullmäktige inte tända till i frågan om inkomstskatteprocentsatsen för nästa år. Pertti Ruuskas (Sannf) förslag att sänka den från 21,75 till 20,75 väckte ingen egentlig debatt.

I fjol ledde frågan till ett avbrott i mötet, men i år orkade ingen riktigt brusa upp, även om frågan årligen brukar dela fullmäktige.

Stadsstyrelsens förslag var inkomstskattesatsen behålls på nuvarande nivå, 21,75.

Föga förvånande föreslog Sannfinländarnas Pertti Ruuska att den sänks, med en procent. Hans förslag fick stöd av partikamraten Tony Särs.

– Tidigare har vi sagt att ett lägre skatteöre skulle locka hit nya invånare - nu handlar det främst om att vi skall hålla kvar de som bor här, sade han.

Han vidareutvecklade resonemanget med att mer pengar i plånboken skulle öka köpkraften för lokala tjänster.

Stadsdirektör Denis Strandell upplyste fullmäktige att det i reda pengar skulle ge staden ganska exakt 1,5 miljoner mindre i intäkter.

– Hur är det möjligt, tidigare år har det alltid talats om flera miljoner, undrade Ruuska, och tillade att den summan kunde kompenseras om tjänstemännen skötte sina jobb bättre och om man undvek processer likt fallet McDonald, som står staden dyrt.

Ingen orkade egentligen opponera sig, endast Urpo Hyttinen (VF) inflikade att han är genuint rädd för att staden med nuvarande skattesats får svårt att uppfylla alla lagstadgade uppgifter inom grundtryggheten. Röstningen slutade med 26 röster för att behålla den nuvarande inkomstskatteprocentsatsen och endast fyra för en sänkning. De som backade upp Ruuska var förutom Särs obundna Eero Koli och Rolf Nyström.

Efter mötet frågade HT varför frågan är så viktig.

– Sannfinländarna gick till val med den här frågan, så därför vill vi hålla det här löftet. Sedan kan det pengamässigt ändå betyda ganska mycket för den enskilda Hangöbon, sade Ruuska.

Inga ändringar i fastighetsskatterna

I fråga om fastighetsskatterna sker inga förändringar 2020. Jorma Nousiainen (SDP) föreslog visserligen att satsen för övriga byggnader skulle höjas från 1,6 till 1,8. Esko Tolvanen (SDP, ersättare) stödde. Björn Peltonen (SFP) befarade att en höjning skulle inverka negativt på investeringar i nya byggnader. Barbro Wikberg (SFP) undrade vilken summa det handlar om och fick svaret 42 000 av fullmäktiges ordförande Jouko Kavander (SDP).

Rösterna föll 18 för att hålla den nuvarande nivån, 12 för en höjning.

Mer läsning