Lääkäri McDonaldille korvataan saamatta jääneet ansiot, mutta lomautus jatkuu

Lääkäri Outi McDonald saa korvauksen laittoman irtisanomisensa ajalta. Kaupunki ei sitä vastoin kumoa päätöstään hänen lomauttamisestaan, koska sillä ei ole tarjota hänelle töitä.

Kaupunginhallitus käsitteli viime maanantaina (2.9.) kahta terveyskeskuslääkäri Outi McDonaldia koskevaa asiaa.

Toinen koski Jouko Kavanderin (SDP) kunnallisvalitusta kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemästä päätöksestä palkan maksamisesta McDonaldille hänen laittoman reilun kolmen vuoden pituisen irtisanomisensa ajalta. Irtisanomisaika kesti huhtikuusta 2015 lokakuuhun 2018.

Birgitta Gran (VL) ehdotti, että kaupunginhallitus ilmoittaisi vastauksessaan Helsingin hallinto-oikeudelle, että valitus tulee hylätä.

Granin ehdotusta kannatettiin laaja-alaisesti. Torbjörn Ekholm, Sture Söderholm, Helena Lesch-Saarinen (kaikki RKP); Jari Karvinen (Kok), Pertti Ruuska (Sitoutumattomat), Birgitta Gran sekä Bernt Förström ja Aila Pääkkö (molemmat SDP) äänestivät sen puolesta, ettei hallinto-oikeus ottaisi valitusta käsiteltäväksi.

Ainoastaan Jorma Nousiainen (SDP) pidättäytyi äänestämästä.

Kukaan ei toisin sanoen kannattanut vaihtoehtoa, että kaupunki pysyisi aiemmassa linjassaan, jonka mukaan McDonaldille ei maksettaisi taloudellista korvausta.

Lomautus jatkuu

Gran ehdotti myös, että kaupunginhallitus ottaisi uuteen käsittelyyn lomauttamisasian. Esitys kuitenkin raukesi, koska sitä ei kannatettu.

Kaupunginhallitus päätti sen sijaan, ettei se hyväksy McDonaldin oikaisuvaatimusta.

McDonald perusteli oikaisuvaatimustaan sillä, että perusturvajohtaja Elisabeth Kajander on ollut esteellinen lomautuksesta päätettäessä. Lomautus on McDonaldin mielestä muun muassa parantanut Kajanderin toimenkuvaa, koska hänelle on siirtynyt osa terveyskeskuksen johtavan lääkärin aiemmin suorittamista työtehtävistä. McDonald vetoaa oikaisuvaatimuksessaan myös Kajanderin roolin ongelmallisuuteen muissa McDonaldiin kohdistuneissa prosesseissa.

Viranhaltijataholta sanotaan, että asia on pyritty selittämään McDonaldille ja että häntä on samalla kannustettu hakeutumaan terveyskeskuksen lääkäripalvelut ostopalveluna nykyisin tuottavan Attendo/Terveystalon palvelukseen. Kajanderin ei myöskään katsota saaneen henkilökohtaista etua muutoksista tai osallistuneen esimiehen roolissa toimeenpanijana muihin prosesseihin.

Lomautuspäätös pysyy voimassa, koska McDonaldin aiemmin hoitamaa virkaa ei enää terveyskeskuksen organisaatiomuutoksen jälkeen ole kaupungin organisaatiossa.

Mer läsning