Kysymyksiä herättävä päätös

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti äänin 11-5 sulkea Tammisaaressa sijaitsevan Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen. Sairaalaan tulee sen sijaan yleislääketieteen päivystys..

Päätöksellään hallitus tyrmäsi sekä profilointiraportissa esitetyn että Hangon, Inkoon ja Raaseporin yksimielisen tahdon säilyttää sairaalan yhteispäivystys.

Päätös on monin tavoin outo. Ympärivuorokautisen yleislääkäripäivystyksen perustamiseen tarvitaan Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa. Sellaista haetaan nyt, mutta mitä tapahtuu, ellei sitä myönnetä? Minkälaisen profiilin sairaala saa siinä tapauksessa, ja minkälaista toimintaa saadaan sen sijasta?

Päätös tarkoittaa selkokielellä, ettei sairaalassa voida enää suorittaa nukutuslääkärin läsnäoloa edellyttäviä leikkauksia. Tämä on jälleen yksi Länsi-Uudeltamaalta häviävä palvelu. Potilaat ohjataan Lohjan sairaalaan tai Espooseen Jorvin sairaalaan. Tämä on rinnastettavissa synnytysosaston sulkemiseen. Hoitoa tarvitsevien hankolaisten matka pitenee merkittävästi. Ambulanssi- ja taksimatkat tulevat lisääntymään ja sehän merkitsee lisäkustannuksia.

Hanko korosti lausunnossaan yhteispäivystyksen säilyttämiseksi asukkaiden tarpeiden lisäksi myös sitä, että päivystys on merkittävä turvallisuustekijä satamaa ja teollisuutta ajatellen.

Sairaalan statusmuutos toimeenpannaan syksyllä, mutta on olemassa vaara, että yhteispäivystys lakkautetaan jo ennen sitä. Lääkäreiden saaminen sairaalaan on ollut vaikeata jo aiemmin ja nyt muunkin henkilökunnan rekrytointi saattaa vaikeutua. Lisäksi vallitseva koronakriisi vaikuttaa tilanteeseen.

Päätöksenteon ajankohta voidaankin kyseenalaistaa vallitsevaa kriisiä ajatellen. Hoitohenkilökuntaan kohdistuvat paineet ovat jo nyt suuria ja huoli työurasta raskas lisärasite.

Sairaala on alueellisesti merkittävä työnantaja ja työpaikkojen väheneminen saattaa merkitä myös paikkakunnalta muuttoa.

Monet ovat tehneet lujasti töitä yhteispäivystyksen säilyttämiseksi ja turhautuneisuus on nyt suurta.

Kaupunginjohtaja Denis Strandell on kuitenkin oikeassa siinä, että kun päätös nyt on tehty, katseet on surutyön päätyttyä suunnattava eteenpäin. HUSilla on suuri vastuu siitä, että lopputulos on mahdollisimman hyvä.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning