Kvaliteten på badvattnen är bra

Bild: Lina Enlund

Staden har publicerat badvattenresultaten från flera stränder i Hangö. Vattnets kvalitet var bra vid alla stränderna.

Det är kvaliteten på EU-strändernas vatten som kollats.

Plagen och Bellevue, Slaktis, södra Tulludden, Märsan och Lappvik har alla god kvalitet på vattnet. Det är alltså tryggt att bada vid stränderna. Proverna togs den 4 juni.

För de övriga stränderna finns det inte några resultat ännu.

Hälsotillsynen kollar vattnets kvalitet vid allmänna badstränder en till två gånger i månaden.

Mer läsning