Kuntouttavaa työtä etänä

Hangon Folkiacenterin yksikönjohtaja Anni Tuohimaa on helpottunut ja iloinen siitä, että etätoiminta on saatu käyntiin. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Hangon Folkiacenter käynnisti viime viikolla pitkäaikaistyöttömien pajatoiminnan etänä. Helpotus on suuri nyt, kun asiakkaisiin voidaan taas pitää yhteyttä.

Hangon Folkiacenterillä on sopimus Hangon kaupungin kanssa kuntouttavan työpajatoiminnan järjestämisestä pitkäaikaistyöttömille. Työpajatoimintaan osallistui ennen koronaepidemian puhkeamista 24 asiakasta. Hallituksen tartunnan leviämisen hillitsemiseksi asettamat rajoitukset aiheuttivat monia kysymyksiä Folkiacenterin toiminnasta. Kolmannelle sektorille annettiin suositus lopettaa toimintansa tilapäisesti.

Monien puhelujen ja sen tosiasian johdosta, että Hangon kaltaiset kuntouttavat toiminnot on päätetty sulkea, myös täällä tehtiin päätös toiminnan hyllyttämisestä.

- Tunsin heti suurta huolta asiakkaittemme selviytymisestä arjessaan. Olemme monille ainoat sosiaaliset yhteydet ja pajat ovat joillekin ainoa syy nousta vuoteesta aamulla, sanoo yksikönjohtaja Anni Tuohimaa.

- Lisäksi on huomioitava myös taloudelliset tekijät. Monilla asiakkaista on hyvin vähän taloudellista liikkumavaraa, ja osallistuminen kuntouttavaan toimintaan oikeuttaa pieneen päivärahan korotusosaan. Se jää saamatta toiminnan ollessa tauolla.

Byrokratian viidakko

Tuohimaa alkoi siksi selvittää, onko työpajatoimintaa mahdollista tarjota etänä. Selvitystyö merkitsi neljän viikon pituista sukellusta byrokratian viidakkoon. Kyse oli kaikesta mahdollisesta selvityksestä siitä, oikeuttaako etätoiminta korvaukseen, jota asiakkaat normaalisti saavat osallistumisesta kuntouttavaan toimintaan aina uusien aktivointisuunnitelmien laadintaan kaikille osallistujille.

Yksi vaatimus etäpajojen avaamiselle oli, että niitä on tarjottava kaikille kuntouttavaan toimintaan Hangossa osallistuville, eikä ainoastaan normaalisti Folkiacenterin toiminnassa mukana oleville.

- Olemme aloittaneet omista asiakkaistamme, joiden kanssa meillä on voimassa olevat sopimukset. Nyt sosiaalitoimi aloittaa yhteydenotot muihin toiminnasta mahdollisesti kiinnostuneisiin, kertoo Tuohimaa.

Vapaaehtoista toimintaa

Etäpajatoimintaan osallistuminen perustuu vakinaisesta toiminnasta poiketen vapaaehtoisuudelle. Asiakkaista neljätoista ilmoittautui soittokierroksen jälkeen välittömästi mukaan etätoimintaan. Käytännössä työt tehdään siten, että ohjaajat ottavat asiakkaisiin yhteyttä muun muassa zoom-sovelluksella aamuisin, jolloin kaikilla on tapaaminen verkossa. Asiakkaille jaetaan tuolloin päivän tehtävät. Iltapäivällä ryhmä kutsutaan jälleen koolle verkossa ja tarkistetaan, että tehtävät on suoritettu.

- Ohjaajat ovat tavoitettavissa kaiken päivää ja antavat halukkaille tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta. Saatu asiakaspalaute on ollut tähän saakka hyvää, sanoo Tuohimaa ja lisää, että kaikkien on nyt otettava päivä kerrallaan.

Mer läsning