Korvauksista McDonaldille ei päätetty – asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Pitkä prosessi. Outi McDonaldin mahdollisuuksista jatkaa työskentelyä terveyskeskuksessa ja korvauksista hänen laittoman irtisanomisensa ajalta ei ole vieläkään mitään päätöksiä. Bild: Harald Grönstrand

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston piti keskiviikkoiltana päättää mahdollisista korvauksista Outi McDonaldille. Asia on kuitenkin juridisesti monimutkainen, joten se jätettiin pöydälle.

Outi McDonald työskenteli Hangon johtavana lääkärinä vuoteen 2014. Kaupunki sanoi hänet irti 2015. Viime vuoden marraskuussa Korkein hallinto-oikeus antoi tuomion, jonka mukaan tapa, jolla McDonald sanottiin irti, oli laiton. Hangon kaupunki on siitä alkaen neuvotellut McDonaldin kanssa siitä, miten asiassa tulisi edetä. McDonald on neuvotteluissa vaatinut muun muassa, että hän saisi palata virkaansa johtavana lääkärinä ja että hän saisi korvauksen saamatta jääneistä tuloista.

Kaupunki selvittää yrityksen Terveystalot kanssa, voisiko Outi McDonald alkaa työskennellä terveyskeskuksessa, ja kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston piti keskiviikkona päättää saamatta jääneiden tulojen korvaamisesta.

Sitä se ei kuitenkaan tehnyt. Asia jätettiin sen sijaan pöydälle.

– Kokous oli pitkä. Käsiteltävänä oli myös monta muuta asiaa. McDonaldia koskevan asian jätimme kuitenkin pöydälle, sanoo kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston puheenjohtaja Sture Söderholm.

Asia otetaan uudelleen käsittelyyn ylimääräisessä jaoston kokouksessa keskiviikkona 20. maaliskuuta.

– Voin vakuuttaa, ettei tämä ole mitenkään helppo asia.

Esitys: ei korvauksia

Valmistelijan esitys oli, ettei kaupunki maksa McDonaldille mitään korvauksia. Esityksessä viitattiin lakiin kunnallisesta viranhaltijasta ja pykäliin virkasuhteista ja korvauksista.

Kaupungin tulkinnan mukaan kaupunki ei ole velvollinen korvauksiin McDonaldin irtisanomisen ajalta. KHO ei ole selvittänyt syytä hänen irtisanomiseensa, eikä antanut irtisanomisesta päätöstä. KHO on ainoastaan todennut kaupungin menetelleen virheellisesti.

– Tämä on melko erikoinen ja myös erittäin erikoisia juridisia haasteita sisältävä tapaus, sanoo Hangon kaupungin kansliapäällikkö Lasse Tallqvist.

KHO ei ottanut päätöksessään kantaa siihen, oliko kaupungilla riittävät syyt sanoa McDonald irti virastaan terveyskeskuslääkärinä.

Outi McDonald on tuomion jälkeen edelleen Hangon johtavan lääkärin virassa.

Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta on kuitenkin ulkoistettu Terveystalolle, eikä kaupungilla ei ole omassa organisaatiossaan mitään vastaavaa virkaa, johon McDonald voisi astua. Kaupunki neuvottelee siksi parhaillaan Terveystalon kanssa McDonaldin mahdollisuuksista alkaa työskennellä terveyskeskuksessa.

– Terveystalo on ilmoittanut, että yritys mielellään palkkaa lääkärin. Neuvottelut kuitenkin jatkuvat edelleen, sanoo Tallqvist.