Kortare lördagar i Spaet för allmänheten

Rusning. Regatta Spa stänger tidigare på lördagar för allmänheten. Bild: HT-arkiv

Regatta Spa har kortare öppet för allmänheten som vill simma i bassängen på lördagar. Det handlar om att spaet varit så fullsatt att det inverkat på trivseln för hotellgäster och aktieägare.

Tidigare var spaet öppet för alla från klockan 11 till 20. Nu får allmänheten komma senast kl 15 och bada fram till kl 16.

Efter det är badavdelningen öppen endast för hotellgäster och auktionärer fram till klockan 20.

– Vi var tyvärr tvungna att göra så här. Spaet har varit under hösten så fullsatt under lördagarna att det förorsakat trängsel, vilket minskat kundtrivseln som är vårt primära mål, säger Peder Planting, styrelseordförande för Regatta.

Det blev för trångt i bassängen och skåpen räckte inte till omklädningsrummet.

– Hotellgästerna och aktieägarna bör helt enkelt få plats, säger han.

– I veckorna däremot, är beläggningen ofta liten. Vi hoppas att beläggningen kommer att jämna ut sig till veckodagarna.

Är ni inte rädda att det här kan leda till att folk låter bli att komma i veckan också?

– Hoppas verkligen inte det, men tyvärr finns det sällan beslut som behagar alla. Det här handlar som sagt främst om att vi måste få lördagarna att fungera enligt vårt koncept, det vill säga garantera hotellets löften om service och aktieägarnas rättigheter.

De som har köpt 10 gångers kort innan förändringen trädde i kraft berörs inte av de nya öppethållningstiderna, så länge oanvända inträden finns.

Mer läsning