Korsmaninkadun siirto kalliimpaa kuin odotettiin – kalliota odottamattomissa paikoissa

Alikulun rakentaminen ja Korsmaninkadun siirtäminen tulee kalliimmaksi kuin oli ajateltu. Mutta kaikista alikulun ylimääräisistä kustannuksista, jotka kuuluvat Hangon ja Väyläviraston yhteiseen sopimukseen, vastaa valtio, kertoo Jukka Takala. Bild: Sarah Grönstrand

Alikulun rakentaminen ja Korsmaninkadun siirto tulevat kalliimmaksi kuin ajateltiin. Alikulun ylimääräiset kulut menevät valtiolle, mutta Korsmaninkadun siirto on kaupungin oma projekti ja siksi kaupunki vastaa niistä kuluista.

Sekä alikulun, työn jota tehdään kaupungin ja Väyläverkon yhteisenä rakennusalueena alikulun ympärillä että Korsmaninkadun siirto tulee kalliimmaksi kuin oli ajateltu.

– On tullut yllätyksiä ja muutoksia, joista ei tiedetty suunnitteluvaiheessa, sanoo teknisen ja ympäristöviraston johtaja Jukka Takala.

Korsmaninkadun siirto tulee maksamaan noin 400 000 euroa enemmän kuin oli suunniteltu. Alun perin kadun siirron budjetti oli hieman yli 700 000 euroa. Nyt hintalappu näyttää olevan hieman yli 1,1 miljoonaa euroa.

-Olemme löytäneet enemmän kalliota, mitä tutkimukset osoittivat.

Tiukka aikataulu valtiolta

Yksi syy budjetin hajoamiseen on, että putkien ja kaapeleiden siirto ei ollut mukana, kun tarjouksia kerättiin. Esimerkiksi kaukolämpöputkien hitsaaminen maksaa 150 000–200 000 euroa.

– Tällaista on vaikea arvioida, mutta se kuuluu kaupungin vastuulle. Ajatuksena oli, että ehtisimme siirtämään sen infrastruktuurin ennen kuin alikulkuprojekti alkaisi.

Sitä kaupunki ei ehtinyt tekemään valtion aikataulusta johtuen. Alikulun rakentamisen suunnittelu ja tutkimusten tekeminen kesti melkein kaksi vuotta ja tuli kiire.

Lisärappusista vastaa Hanko

Kaupungilla ja Väylävirastolla on alikulun rakentamisesta yksimielisyys. Sen mukaan Hangon kattohinta on 2,5 miljoonaa, mikä tarkoittaa sitä, että valtio takaa 5 miljoonaa ja kaikki ylimääräiset kulut alikulusta menevät yhteiseen sopimukseen.

Alun perin yhteisen sopimuksen budjetti oli 7,5 miljoonaa ja urakoitsija Ralf Ajalinin tarjous oli 6,5 miljoonaa. Silloin näytti siltä, että oli jäämässä miljoona hyvää.

Turvallisempi risteys. Korsmaninkadun ja Tarhakadun risteys tehdään turvallisemmaksi, sanoo teknisen ja ympäristöviraston johtaja Jukka Takala. Bild: Sarah Grönstrand

Tarkoituksena oli käyttää osa rahoista rappusten rakentamiseen Korsmaninkadulta alas alikululle. Mutta kun rakentaminen menee yli budjetin, ei ole ylimääräistä rahaa ja rappusten rakentaminen kuuluu kustannuksiin, joista kaupunki vastaa.

– Rappusten rakentaminen oli kaupunginvaltuutettujen ehdotus. Kun kaupunki haluaa jotakin ylimääräistä, se saa sen myös maksaa.

Rappusten lasketaan maksavan noin 123 000 euroa.

Pian valetaan silta Korsmaninkadulle

Juuri nyt rakennetaan siltaa, mitä pitkin Korsmaninkadun pitäisi mennä yli. Kun se on valettu, nostetaan se alikulun päälle.

– Alikulku ei ole tunneli, se on enemmän kuin avoin kanava, jonka päällä on siltoja.

Vuoden 2019 budjetissa alikulun rakentamiseen on hyväksytty 1,5 miljoonaa euroa. Takala tekee parhaillaan kustannuslaskelmaa vuoden 2020 budjettiin. Ne kustannukset, joita Korsmaninkadun siirto aiheuttaa, tulevat olemaan osana budjettia.

– Yritän tehdä siihen mahdollisimman hyvän ennusteen.

Kaupunginhallitus käsittelee siirrosta koituvat 400 000 euron ylimääräiset kulut syksyllä.

– Mutta lopullisesti rahoista päättävät valtuutetut.

Jalankulkijat saavat kulkea kiertotietä

Pyörä- ja kävelysilta on viimeinen silta, joka nostetaan paikalleen. Se tehdään todennäköisesti keväällä 2020 ja Korsmaninkadun väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat voimassa siihen asti. Myös väliaikaista rautatieasemaa käytetään siihen asti kunnes alikulkutyöt ovat valmiina.

– Ihmiset ovat juuri oppineet, missä väliaikainen asema on. Millainen kalabaliikki siitä syntyisikään, jos asema siirrettäisiin taas. Mutta kaikki voi tietenkin muuttua. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pyörä- ja kävelytie on osittain suljettu Korsmaninkadulla kevääseen 2020.

Putket siirrettiin Tarhakadulle

Osa on ihmetellyt, miksi Tarhakatu kaivettiin auki.

– Se johtuu siitä, että meidän oli pakko siirtää iso viemäriputki Korsmaninkadulta Tarhakadulle.

Vaihtoehtona olisi ollut, että olisimme antaneet jätevesiputken kulkea edelleen Korsmaninkadun alla ja siirtää jätevesi alikulun ympärillä pumppuasemalle.

– Mutta mitä tapahtuu, jos pumppu menee rikki tai se ei saa sähköä? Emme halunneet millään tavalla riskeerata, että alikulku täyttyisi jätevedellä.

Samalla tehdään Korsmaninkadun ja Tarhakadun risteys turvallisemmaksi tekemällä se lähes 90 asteen T-risteykseksi. Se laskee nopeuksia risteyksessä.

Samalla Korsmaninkatua levennetään risteyksen kohdalta, jotta liikenne pääsee ohittamaan ajoneuvot, jotka ovat kääntymässä vasemmalle Tarhakadulle.

Mer läsning