Kofverhag gård ska nå en ny glanstid – investerare vill satsa på en livskraftig region

Såld. Bolaget Hallqvist Ab har köpt upp Kofverhag gård. Man kommer inte att spjälka upp tomten eller sälja den vidare, målet är att investera i en långsiktig verksamhet. Bild: HBL-arkiv/Lina Enlund

Det är det privatägda investeringsbolaget Hallqvist som köpt Kofverhag gård. Bolagets vd ser det som en investering i regionen, och tror att man på sikt kan bidra till den lokala ekonomin. Det lösöre som inte säljs doneras till hembygdsföreningen i Kyrkslätt.

Det är bolaget Hallqvist Ab som köpt Kofverhag gård i Lappvik. Fastigheterna ägdes tidigare av Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse. Köpesumman är drygt 2,2 miljoner euro.

– Vi har inga planer på att sälja vidare gården eller spjälka upp den. För oss är det här ett långsiktigt projekt som vi planerar att på sikt går runt ekonomiskt, men det finns också andra värden i den här affären, säger Simon Hallqvist, som är vd och styrelseordförande för bolaget.

Bolagets mål för Kofverhag gård är att göra den till en levande, välmående gård i Västnyland. I första hand kommer man att utveckla ett långsiktigt och hållbart sätt att idka skogs- och viltbruk och jordbruksrelaterad verksamhet.

Är ett privatägt investeringsbolag med säte i Helsingfors.

Till bolagets verksamhet hör huvudsakligen att investera i och driva majoritetsägda dotterbolag, men bolaget äger också och förvaltar fastigheter.

Bolaget har en omsättning på dryga 150 miljoner euro.

– Vi har anlitat Skogssällskapet i Finland för att göra upp en plan för utvecklingen av fastigheterna och verksamheten. Västnyland ligger nära mitt hjärta, så jag är glad över att kunna bidra till en livskraftig region, säger Hallqvist.

Planerna utarbetas ännu

Hallqvist säger att investeringen på sikt kommer att bidra till den lokala ekonomin. Till en början indirekt via olika tjänster man anlitar, men senare finns det också en chans för anställningar.

– Tanken är en långsiktig satsning som vi kommer att investera i.

Simon Hallqvist äger sedan tidigare Sjundeå gamla prästgård, som han personligen investerat stora summor i. Gällande Kofverhag gård vågar han ännu inte gissa hur mycket man kommer att investera.

Vi känner till regionen väl och skyndar långsamt.

– I det här skedet samlar vi ännu in information, sedan börjar vi göra våra planer. Vi känner till regionen väl och skyndar långsamt. Men Hangö stad har ännu rätt att lösa in gården, så vi har inte ännu någon lagfart på köpet, säger Hallqvist.

Staden vill inte lösa in

Hangös stadsdirektör Denis Strandell ser det som ytterst osannolikt att staden skulle lösa in fastigheten.

– För att staden ska lösa in fastigheten borde vi ha en tankegång om vilken nytta vi kan ha av den. Staden äger tillräckligt med mark redan nu, och dessutom har vi inga sådana där pengar. Vi har inte medel i budgeten för sådana här inlösningar, och vi löser inte heller in sådant vi inte har någon nytta av, säger Strandell.

Men han ser mycket positivt på att Kofverhag gård nu sålts till bolaget Hallqvist.

Historien kring Kofverhag gård har varit sorglig, men nu när en ny ivrig ägare kommer in hoppas jag att gården blomstrar upp igen.

– Historien kring Kofverhag gård har varit sorglig, men nu när en ny ivrig ägare kommer in hoppas jag att gården blomstrar upp igen. Jag kan inte annat än att önska den nya ägaren välkommen till Hangö.

Stiftelserna fusioneras

Kofverhag gård har tidigare ägts av Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse. Efter misstankar om ekonomiska oegentligheter började stiftelsen utredas, och Patent- och registerstyrelsen tillsatte advokat Antti Hannula som god man för att sköta stiftelsens ärende. Stiftelsen håller nu på att fusioneras med Sarfvik-Nymans stiftelse, och Hannula säger att Kofverhag gårds köpesumma på drygt 2,2 miljoner euro utgör en stabil grund för den nya stiftelsen.

Det ser mycket positivt ut för stiftelsens framtid.

– I nuläget har stiftelsen inga skulder till utomstående parter, och vi kommer att ha kvar så mycket kapital att man äntligen kan uppfylla stadgornas mål. Det ser mycket positivt ut för stiftelsens framtid, säger Hannula.

Gällande lösöret berättar han att en del sålts via konstmäklare för att få tilläggskapital till stiftelsen. En del av lösöret värderas fortfarande, medan en del övertas av Kyrkslätts hembygdsmuseum.

Rötter i Kyrkslätt

Att det just är Kyrkslätts hembygdsmuseum som fått förfrågan om lösöret hänger ihop med Trygwe Nymans testamente, där det stipulerats att lösöret ska erbjudas till Kyrkslätts hembygdsförening. Nyman växte själv upp på Storms gård i Långvik och släkten Nyman ägde också Sarfviks gård. Kyrkslätts hembygdsförening hade förr bruksrätt till Sarfviks gård, som Trygwe Nyman ville se som hembygdsmuseum. Där hade också lösöret från Kofverhag fått plats.

Sarfviks gård är dock såld till ett investeringsbolag och inte längre aktuellt som plats för hembygdsmuseum. Kyrkslätts hembygdsförening har inget motsvarande utrymme och var därför tvungen att tacka nej till största delen av donationen.

– Vi har tagit emot två porträtt, fotografialbum, en gammal karta från 1700-talet, en gammal bibel och en rya från 1762. Den är ändå i dåligt skick och vi vet ännu inte om den går att restaurera, säger hembygdsföreningens ordförande Kurt Ekman.

Det material föreningen tagit emot ska deponeras i lokalarkivet Arkivalia i Kyrkslätt.

– Vi har nu ett stort jobb att få personerna på fotografierna identifierade. Vi försöker få tag på folk som känt släkten, säger Ekman.

Väntar på ny styrelse

Fusionen av Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse och Sarfvik-Nymans stiftelse är också inne på målrakan. Kungörelserna är gjorda, och nu väntar man på Patent- och registerstyrelsen.

– Det är frågan om några veckor, inte månader. Samma gäller den nya styrelsen där vi väntar på bud från tingsrätten. Allt borde vara klart under våren, säger Antti Hannula.

– Sedan kan den nya stiftelsen äntligen göra det den var tänkt att göra.

Mer läsning