Klassiska båtar i Hangö – annorlunda evenemang under ett annorlunda år

Magnus Roth. Med ett mindre evenemang som Hangö Classics 2020 blir det färre deltagare men Magnus Roth hoppas ändå på en spännande tävling. Bild: Anton Eklund

Ingen Hangö regatta i år. Istället ordnas ett annorlunda seglingsevenemang nu under helgen under samma dagar som Hangö regatta brukar ordnas.

Hangö regatta är känt för mången västnylänning som den största båttävlingen i Svenskfinland. Tävlingen brukar vara ett återkommande fenomen under sommaren men på grund av att coronavåren är Hangö regatta inhiberat.

Istället ordnas en mindre, annorlunda tävling under samma datum som Hangö regatta vanligtvis skulle ha ordnats. Denna tävling går under namnet Hangö Classics 2020.

Namnet kommer från att det är klassiska båtar som deltar. Tävlingsformen är också annorlunda än vad den brukar vara. Tävlingsformen är en så kallad triangelbana som – en modifierad version av en tävling som ordnades 1932.

Kappseglingstävlingens startpunkt är den 3 juli vid Märaskär. Den 5 juli avslutas också tävlingen vid Märaskär. Två starter per dag seglas.

Varför är det annorlunda i år?

– Det är nog på grund av coronan. Normalt har vi 200 båtar och 1 000 seglare. Det far över gränsen vad gäller deltagarmängden, säger Magnus Roth, sekreterare vid Hangö segelförening.

Redan i maj fattades beslutet att inte ordna Hangö regattan i år, utan man ordnar någon form av en mindre tävling istället.

– För tillfället har vi en tävling med sju klasser och 50 båtar, det är under 200 seglare, säger Roth. De hade hoppats på 30 till 40 båtar skulle delta, men intresset var så stort att de måste begränsa mängden till högst 50 båtar.

Klassiska båtar

Orsaken till varför de kallas för klassiska båtar är för att de har funnits länge med. Några båtar har ursprungligen varit träbåtar men numera är en del gjorda av trä och plast.

I Hangö Classics 2020 finns det sju klasser; 8mR, 6mR, Int5mR, 5.5M, Drake, A-båtar, Haj och Folkbåt.

Inga internationella deltagare är med i år. Hangö segelförening hoppas dock i framtiden vara arrangör för stora internationella tävlingar.

Utmanande med informationen

– Den största utmaningen med coronavåren har varit att nå ut med informationen till medlemmarna, säger Magnus Roth.

Utmaningen är när informationen ändrar så snabbt. Största delen av deras information bygger på myndigheternas riktlinjer.

– Vi har följt råden som har kommit från statsrådet och andra myndigheter. Vi har anpassat vår verksamhet efter restriktionerna, säger Roth.

Tävlingskansliet har endast gett information åt de tävlande elektroniskt. Målsättningen har varit att de tävlande inte ska behöva besöka kansliet fysiskt utan få den nödvändiga informationen elektroniskt.

– Hur bra vi har lyckats med det får man se på helgen, säger Magnus Roth och skrattar.

Påverkar hygienkraven tävlingen negativt?

– Egentligen inte. Gällande själva tävlandet sitter de i sina egna båtar med ett relativt tryggt avstånd till varandra. Utmaningen blir att hålla tryggt avstånd i hamnen, men det är också deltagarnas ansvar att respektera, menar Roth. Hamnen i sig följer restriktionerna som finns, försäkrar han.

Lägre profil

Hangö Classics 2020 har hållit en lägre profil än den normala Hangö regattan. När det är ett mindre evenemang som ordnas i år hoppas de att det blir färre oroligheter i Hangö som brukar prägla regatta helgen.

Och så hoppas de på bra väder att segla i.

Mer läsning