KHO: Hangon kaupunginvaltuustolla ei ollut valtuuksia sanoa irti Outi McDonaldia

Bild: Emilia Nyberg

Korkein hallinto-oikeus on valtaosin samoilla linjoilla hallinto-oikeuden kanssa. Hangon kaupunginvaltuustolla ei ollut valtuuksia sanoa irti lääkäri Outi McDonaldia, ja kaupungin on korvattava McDonaldin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa syntyneet oikeudenkäyntikulut.

Hangon kaupunginhallitus päätti 2. maaliskuuta 2015 ehdottaa valtuustolle, että lääkäri Outi McDonald sanotaan irti kuukauden irtisanomisajalla. McDonald oli esityslistan mukaan ylittänyt valtuutensa toimiessaan johtavana lääkärinä.

Valtuusto päätti 10. maaliskuuta sanoa Outi McDonaldin irti hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallinto-oikeus päätti kuitenkin joulukuussa 2016 kumota valtuuston päätöksen. Tuomioistuin totesi myös, että kaupungin on korvattava Outi McDonaldille hänen oikeudenkäyntikulunsa.

Valtuutettu Ulf Lindström (SDP) valitti kuitenkin tammikuussa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hän vaati, että hallinto-oikeuden päätös kumottaisiin ja valtuuston päätös saisi lainvoiman. Kun Outi McDonaldia kuultiin asiassa, hän vaati, ettei Korkein hallinto-oikeus ottaisi asiaa käsiteltäväksi ja että Lindströmin tulisi maksaa hänen oikeudenkäyntikulunsa Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Myös Hangon kaupunginhallitus vaati, että hallinto-oikeuden tuomio kumottaisiin, ja valtuuston päätös saisi lainvoiman tai että asia otettaisiin uuteen käsittelyyn hallinto-oikeudessa. Kaupunginhallitus vaati myös, että McDonald korvaisi kaupungin oikeudenkäyntikulut sekä hallinto-oikeudessa että Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 23. marraskuuta vaatimuksen, ettei McDonaldin asiaa otettaisi siellä käsiteltäväksi. Valitukset hylätään, ja hallinto-oikeuden päätös jää pääosin voimaan. Hangon kaupungin on korvattava McDonaldille hänelle Korkeimmassa hallinto-oikeudessa syntyneet oikeudenkäyntikulut. Kyse on lähes 1 800 eurosta korkoineen. Ulf

Lindström ei joudu korvaamaan McDonaldin oikeudenkäyntikuluja, mutta hänen on maksettava 500 euron oikeudenkäyntikulut samoin kuin Hangon kaupungin.

Mer läsning