Kävelykatu vai autoilukatu – HL pyysi lakimieheltä selvityksen Merikadun statuksesta

Hangon lehti on pyytänyt ulkopuolista lakimiestä käymään läpi oikeuden päätökset ja Merikadun statusta koskevat asiakirjat. Kadun status on selkeästi kytköksissä Itäsataman asemakaavoitustyöhön.

Juuri nyt Merikatu on kävelykatu, jolla ei sallita autoliikennettä. Kysymystä Merikadun statuksesta on käsitelty useaan otteeseen, ja viimeksi lokakuussa Korkein hallinto-oikeus (KHO) vahvisti kaupunginhallituksella olleen oikeudet tehdä tilapäinen päätös kadun statuksesta.

– KHO:n tuomio perustuu hallinto-oikeuden toukokuussa 2017 antamaan päätökseen ja siitä ilmenee selkeästi, että kaupunginhallitus on saanut tehdä Merikatua koskevan päätöksen, sanoo Ida Sulin Kuntaliitosta.

Sulin on muun muassa kuntalain, yleisen kunta-oikeuden ja hallintomenettelyn asiantuntija. Hangon lehti on pyytänyt häntä käymään läpi Merikadusta annetut oikeuden päätökset nähdäkseen, miten oikeusistuinten päätökset on tulkittava.

– Kaupunginhallitus saa päättää tilapäisesti Merikadun muuttamisesta kävelykaduksi. Päätös ei ole pysyvä, mutta se on voimassa niin pitkään kuin kaavoitustyö on käynnissä.

Merikadun status on selkeästi kytköksissä Itäsataman asemakaavoitustyöhön. Bild: Harald Grönstrand

Arvostelijat, muun muassa asian oikeuteen vienyt Rolf Nyström (Hanko 2016), tulkitsevat KHO:n päätöksen siten, että kaupunki sai tilapäisesti päättää kadun statuksesta. Nyströmin mukaan kaupungin hallintosäännössä lukee, että tilapäinen päätös kadun statuksesta on voimassa ainoastaan puoli vuotta, mikä tarkoittaa, että kadun nyt pitäisi olla tavallinen autoliikenteen salliva katu.

Ida Sulin, miten pitkään kaupunginhallituksen tilapäinen päätös Merikadusta on voimassa?

– Vuonna 2017 annetun tuomion mukaan kaupunginhallitus voi päättää, että kaupunki on tilapäisesti kävelykatu ainakin niin kauan kuin alueen kaavoitusprosessi on käynnissä, sanoo Sulin.

Merikatu on kävelykatu

Hallinto-oikeuden mukaan Merikatu on siis tilapäisesti kävelykatu niin kauan kuin alueen asemakaavoitus on vireillä, kuten se juuri nyt virallisesti on kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkosen mukaan. Ympäristölautakunnan torstaisen kokouksen esityslistalla lukee kuitenkin, ettei kaava ole vireillä, mutta Luukkonen selittää, ettei asia ole niin.

– Valmistelussa on virhe. Päivitämme esityslistan kokoukseen mennessä, kertoo Luukkonen.

Juuri nyt Merikatu on kävelykatu, jolla ei sallita autoliikennettä. Bild: Harald Grönstrand

Torstaisessa ympäristölautakunnan kokouksessa käsitellään muun muassa Tehtaanniemen hotellihankkeen poikkeuslupahakemusta. Hallinto-oikeus hylkäsi toukokuussa 2018 alueen uuden asemakaavan. Alueella tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava on siis vuodelta 1998. Myös Tehtaanniemen alueen käsittävä Itäsataman asemakaava on mukana kaupungin kaavaohjelmassa.

Luukkonen selittää kuitenkin, ettei alueen asemakaavaa tällä hetkellä työstetä aktiivisesti, mutta prosessi on toki käynnistymässä. Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksymä kaavaohjelma on pikemminkin sisäinen ohjelma kaavoitustyötä varten.

– Pidän kuitenkin Itäsataman ja Tehtaanniemen asemakaavaa yhtenä kaupungin tärkeimmistä kaavoista tällä hetkellä. On tärkeätä, että panostamme siihen, sanoo Luukkonen.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Merikatu on siis kävelykatu asemakaavan vireilläolon ajan, kuten se juuri nyt on.