Kaupunginjohtajan sähköposti poliitikoille on harmaalla vyöhykkeellä – halusi vaikuttaa poliitikkojen päätökseen Tehtaanniemen hotellihankkeesta

Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell lähetti maaliskuussa ympäristölautakunnan jäsenille sähköpostiviestin. Poliitikkojen piti ottaa kantaa Tehtaanniemen hotellihankkeeseen, ja Strandell kehotti heitä tekemään päätöksen, joka edistäisi kaupungin parasta ja sen matkailuelinkeinoa.

Hangon ympäristölautakunta päätti 14. maaliskuuta pienimmällä mahdollisella äänierolla hylätä Tehtaanniemen hotellihankkeen rakennuslupahakemuksen. Kaupunginjohtaja Denis Strandell lähetti ennen kokousta joillekin lautakunnan jäsenille sähköpostiviestin, jossa hän vetosi poliitikkoihin, että nämä tekisivät päätöksen, "joka edistää kaupungin parasta ja sen matkailuelinkeinoa".

Ida Sulin on Kuntaliiton kuntalaki-, yleisen kunnallisoikeuden ja hallintomenettelyn asiantuntija.

Miten yleistä on, että kaupungin johtava viranhaltija yrittää vaikuttaa poliitikkoihin tällä tavalla?

– Poliitikot ovat itsenäisiä ja tekevät omat päätöksensä. Heihin yritetään todennäköisesti vaikuttaa monelta taholta, ja yhteydenpito päättäjiin on sallittua, sanoo Sulin.

– Sitten on hieman eri asia, jos kuuluu kaupungin johtaviin viranhaltijoihin ja toimii näin virkaroolissaan tai yksityishenkilönä. Tulkinta riippuu valitusta roolista.

Kolme ydinsanomaa

Strandell nostaa lähettämässään sähköpostissa esiin kolme pääasiallista seikkaa. Ensimmäinen on, että Hanko tarvitsee Regatta Resortsin suunnittelemaa hotellia ja hotelli edistäisi merkittävästi kaupungin matkailuelinkeinoa. "Meidän ei pidä joutua odottamaan vieläkin vuosia ennen kuin hanke, jonka useimmat haluavat ja jonka toteuttamiseen ei ole mitään laillista estettä, käynnistyy. Nyström haluaa hankkeen kaatuvan. Jos mennään kaavoitusprosessiin, hänellä ja hänen ryhmällään on jälleen kaikki mahdollisuudet yrittää estää ja viivyttää hanketta valituksilla jne."

Voin hyvin kuvitella, että tällaista tapahtuu enemmän epävirallisissa puitteissa. Se, että hän on viestinyt sähköpostitse, tekee viestistä julkisen.

Toinen seikka on Rolf Nyströmin (Hanko 2016) kuntalain ja hallintolain mukainen esteellisyys, koska " hän on jatkanut tuhoisan ja kielteisen henkilökohtaisen vendettansa lobbausta vastustaen kaikkea, mitä Regatta Resorts edustaa". Strandell kirjoitti, että lautakunnan tulisi todeta Nyströmin esteellisyys ja pyytää häntä poistumaan kokouksesta hotellihanketta käsiteltäessä. Nyström äänesti ympäristölautakunnan kokouksessa hotellihanketta vastaan.

Rolf Nyström. Bild: Johanna Lindholm

– Esteellisyysmääräysten mukaan esteellisellä itsellä on ensi sijassa velvollisuus ilmoittaa esteellisyydestään. Ellei hän tee sitä itse, jonkun muun, kenen tahansa, on ilmoitettava asiasta, Ida Sulin toteaa Strandellin kehotukseen viitaten.

Kolmas Strandellin esiin nostama seikka on, että poliitikkojen tulee luottaa viranhaltijoihin. Hän viittaa tässä yhteydessä omaan aikaansa valtuutettuna Kirkkonummella.

"Yleinen itse sisäistämäni ohje aloittaessani urani valtuutettuna Kirkkonummella 24 vuotta sitten oli, että kannattaa aina luottaa viranhaltijoihin, ellei oikein tiedä, miten tulisi päättää."

Poikkeuksellista

Julkisen hallinnon tutkija Siv Sandberg Åbo Akademista sanoo, että Denis Strandellin sähköpostikirjeenvaihto on harmaalla vyöhykkeellä.

– Voin hyvin kuvitella, että tällaista tapahtuu enemmän epävirallisissa puitteissa. Se, että hän on viestinyt sähköpostitse, tekee viestistä julkisen, sanoo Sandberg.

Hän toteaa, että kaupunginjohtajan ensisijaisesti tulisi vaikuttaa päätöksiin asiaa kokouksissa esittelevien viranhaltijoiden eli tässä tapauksessa kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkosen välityksellä.

– On hieman epätavallista viestitellä lautakunnan kanssa ja osoittaa yhtä yksittäistä jäsentä. Se viestii siitä, että hän haluaa varmistaa, ettei kuntaan synny useampia erilaisia valtakeskuksia, toteaa Sandberg.

Halusi nostaa esiin esteellisyyden Denis Strandell, miksi lähetit sähköpostiviestisi?

– En ole sanonut, että heidän pitäisi äänestää jonkun puolesta tai jotakin vastaan. Olen pyytänyt heitä käyttämään äänensä järkevästi. Lähestyin lautakunnan jäseniä, koska halusin nostaa esiin sen tosiasian, että Rolf Nyström on esteellinen asiassa, sanoo Strandell.

Halusin sanoa lautakunnalle, että heillä on täysin laillinen oikeus päättää ja myöntää poikkeamislupa hotellihankkeelle.

– Velvollisuuteni viranhaltijana on auttaa lautakuntaa tekemään laillisia päätöksiä. Ja vaikka kiinnitin heidän huomionsa Nyströmin jääviyteen, hän silti sai osallistua päätöksentekoon. Näin emme voi jatkaa. Meillä on velvollisuus kohdella kaikkia toimijoita, myös hankolaisyritystä Hotel Regatta, mahdollisimman puolueettomasti.

Strandell lisää vielä, että jos lautakunta olisi tehnyt laillisen päätöksen, siitä ei olisi jätetty oikaisuvaatimusta. Hotel Regatta, Regatta Spa ja Asunto Oy Hangon Regatta Suites ovat nimittäin lautakunnan maaliskuisen kokouksen jälkeen jättäneet päätöksestä itseoikaisuvaatimuksen.

– Halusin sanoa lautakunnalle, että heillä on täysin laillinen oikeus päättää ja myöntää poikkeamislupa hotellihankkeelle. Samaa totesi lakimiehemme Lasse Tallqvist kokouksessa samoin kuin esittelijä, kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen. On aivan käsittämätöntä edes kuvitella, että me ehdottaisimme jotakin laitonta. Tämän halusin tuoda esiin.

– Siinä ei ole mitään erikoista, että johtavana viranhaltijana toimin kaupungin parhaaksi. Ja hotellin rakentaminen pikavauhdilla olisi kaupungin edun mukaista. Siitä olisi kaupungille hyötyä ja se olisi tärkeä työllisyyden ja verotulojen sekä sen myötä saatavan elinkeinoelämämme ja matkailun kasvupotentiaalin kannalta, selittää Denis Strandell.