Justitiekanslern håller med staden

Slutbehandlat. Det var inte olagligt att stänga Havsgatan för biltrafik, säger JK. Bild: HT arkiv

Biträdande justitiekanslern har fattat ett beslut med anledning av Rolf Nyströms (Obunden) klagomål om Havsgatans status.

Efter att ha undersökt ärendet har biträdande justitiekanslern kommit fram till att Hangö stad har följt gällande lagar och förordningar.

Biträdande justitiekanslern slår också fast att det inte finns anledning för att vidta ytterligare åtgärder.

Mer läsning