Jobba med barn – det bästa man kan göra

På ny post. Karin Ingberg-Wiberg är daghemsföreståndare för Halmstadsgården och Lappvik sedan två månader tillbaka. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Karin Ingberg-Wiberg har jobbat med barn i kommunens regi i snart tjugo år. Det finns mycket man pedagogiskt kan göra med barn under skolåldern och hon gillar tanken att barnen ska vara med och utforma verksamheten.

– Den största utmaningen just nu är att lära mig allt administrativt som kommer med mitt nya jobb, säger daghemsföreståndare Karin Ingberg-Wiberg, som ansvarar för Halmstadsgårdens daghem och förskola samt Lappvik daghem och förskola sedan den 1 augusti.

På sikt ser hon en utmaning i att hitta ett sätt att arbeta så att hon finns till hands för såväl personalen som barnen, som i dagsläget finns utspridda på tre olika ställen. På grund av problem med inomhusluften är Halmstadsgårdens barngrupper flyttade till nya, tillfälliga verksamhetsställen. Dagvårdsgrupperna finns i Evangeliska Folkhögskolans lokaler, förskolegrupperna i Hangöby skola.

Tills vidare finns kanslipersonalen kvar i Halmstadsgården, men också de ska flytta ut så fort man hittar lämpliga lokaler.

– I dagsläget vet vi inte så mycket om hur det kommer att gå för Halmstadsgården, men det är bra att barnen flyttat ut och att problemen ska åtgärdas. Vi får ha tillit och förtröstan att det blir bra, säger Ingberg-Wiberg.

Nybakad magister

Trots att Ingberg-Wiberg är ny på sin nuvarande stol, har hon nästa år varit hela tjugo år i kommunens tjänst och arbetat med barn i olika roller. I grunden har hon en barnträdgårdslärarexamen från 1993, men har under olika etapper vidareutbildat sig. Fram till 2005 ledde hon barngrupper i åldern 3-5 år och förskolegrupper i bland annat Skogshyddan. Många känner säkert också igen henne från familjecentret Pikku-Lilla, som hon faktiskt var med och startade.

Under åren 2006–2008 vidareutbildade hon sig till specialträdgårdslärare vid sidan av arbetet. Under de senaste åren har hon ytterligare byggt på med akademiska meriter och hon fick sin magisterexamen inom småbarnspedagogik just före midsommar i år.

– Det var nog en bidragande orsak till att jag sökte det här jobbet. Jag kände att jag behövde lite nya utmaningar för att inte fastna i samma spår, säger Ingberg-Wiberg.

Demokratifostran Varför vill man jobba med barn?

– Det är det bästa man kan göra, tycker jag. Barnen är ju vår framtid och vi har möjlighet att tillsammans med barnen skapa något bra. Det är viktigt att ta vara på barnens kreativitet och fantasi.

Under de snart två decennier Ingberg-Wiberg arbetat med barn har småbarnspedagogiken hunnit ändra en hel del. En av de mer genomgripande förändringarna är synen på barns lärande, att barnens input i verksamheten ska lyftas fram på ett tydligare sätt. Personalen planerar givetvis stommen för verksamheten, men den får inte vara så detaljplanerad att inte barnens intressen och önskemål kan beaktas. Det kan ses som en tidig demokratifostran.

– Det att vi sedan 2010 lyder under bildningen och har läroplaner att följa, gör att vi fått redskap för att lyfta fram vissa aspekter som tidigare kanske mera fanns som en slags inlärd tyst kunskap, säger Ingberg-Wiberg.

Det finns mycket man kan göra pedagogiskt med barn som är under skolåldern. En helt vanlig lekstund är oftast mycket mera än "bara lek".

– Vad övar vi med leken? Jo, det kan handla om koncentration, fantasi, kreativitet, ordförråd. Man säger givetvis inte till barnet att nu övar vi ordförrådet med den här leken, utan det kommer obemärkt på köpet, säger Ingberg-Wiberg.

Rörelsekul och dokumentation

Aktuellt under detta verksamhetsår är bland annat projektet Rörelsekul som berör nära på samtliga barn under skolålder i Hangö. Höjdhopparen Linda Sandblom uppmuntrar barnen att genom lek bli mer fysiskt aktiva.

För personalens del kommer en del att gå på en pedagogisk dokumentationskurs i Ekenäs senare i höst.

– Det är ju något som klart stöder vår verksamhet, eftersom mediefostran är ett nytt inslag i läroplanen, säger Ingberg-Wiberg.

Mer läsning