Ja, men på vissa villkor

Bild: HT Arkiv

Stadsstyrelsen har i princip inget att invända till att krogarnas uteserveringar är öppna längre i sommar. Men det är med vissa förbehåll. Regionförvaltningsverket har sista ordet.

Den nya alkohollagen gör att sommarrestauranger kan anhålla om att ha sina uteserveringar öppna till klockan fem på morgonen. Några krogar i Hangö har hakat på möjligheten och sökt om tillstånd av regionförvaltningsverket att ha längre öppet. Innan myndigheten fattar ett beslut vill man höra stadsstyrelsens åsikt i frågan.

Stadsstyrelsen säger i sitt utlåtande från 16.4 att man i princip ställer sig positiv till förslaget. Men det gäller endast vissa datum, som under följande evenemang: midsommar, Hangö regattan, Poker Run och Hanko Pride. Under dessa evenemang har krogarna redan tidigare fått vara öppna till fyra. Dessutom får man inte spela musik efter klockan ett längre så att det stör.