Integration väckte känslor hos fullmäktige – tre ledamöter lämnade salen i protest

Bild: Harald Grönstrand

När Hangöfullmäktige behandlade stadens nya integrationsprogram blev debatten het. Dels var ledamöter upprörda över kostnaderna, dels över att programmet koordinerats av Raseborg. Ärendet slutade med att tre politiker lämnade fullmäktigesalen i protest.

Under tisdagens fullmäktigemöte behandlade fullmäktige Hangö stads och Raseborgs gemensamma integrationsprogram. Lagen kräver att kommunen ska ha ett godkänt integrationsprogram för att få ersättning...