Integration väckte känslor hos fullmäktige – tre ledamöter lämnade salen i protest

Bild: Harald Grönstrand

När Hangöfullmäktige behandlade stadens nya integrationsprogram blev debatten het. Dels var ledamöter upprörda över kostnaderna, dels över att programmet koordinerats av Raseborg. Ärendet slutade med att tre politiker lämnade fullmäktigesalen i protest.

Under tisdagens fullmäktigemöte behandlade fullmäktige Hangö stads och Raseborgs gemensamma integrationsprogram. Lagen kräver att kommunen ska ha ett godkänt integrationsprogram för att få ersättning för integrationsverksamheten, och åren 2012–2018 har Hangö stad fått 1,4 miljoner euro i ersättning.

En livlig debatt följde i fullmäktige. Eero Koli (Hangö 2016), Tony Särs (Sannf) och Pertti Ruuska (Sannf) kritiserade programmet hårt.

– Ni har jobbat med programmet i 9 månader och så ska vi ta in det på några dagar? Vi är inga experter här, sade Ruuska.

– Det är helt absurt att Raseborg sköter Hangös integrering, sade Särs.

– Raseborg har utvecklat det här programmet i en arbetsgrupp tillsammans med Hangö, sade Karin Ljung-Hägert som är invandringskoordinator i Raseborg.

Hon förklarade att programmets fokus ligger på att stärka samarbetet mellan olika aktörer samt främja sysselsättningen bland invandrare.

– Programmet i Hangö är mycket klientcentrerat och personligt, sade hon.

Särs, Ruuska och Koli kritiserade också hårt att det inte fanns några konkreta siffror på vad integrationen kostar, trots att socialservicechef Elisabeth Sundberg förklarade att kostnaderna ersätts.

– Här diskuteras invandrare som en handelsvara, vad de kostar och vad vi får in. Men det är frågan om människor som vi vill integrera och hjälpa, sade Teemu Köppä (Gröna).

Eero Koli föreslog att integrationsprogrammet inte skulle godkännas, och han fick understöd av Ruuska och Särs. Rösterna i fullmäktige föll 25 för och 4 mot programmet. 1 ledamot röstade blankt. Efter att fullmäktige röstat stog Koli upp i salen:

– Jag anmäler avvikande åsikt, sade han och gick ut ur salen, följd av Ruuska och Särs.

Ordförande Jouko Kavander (SDP) konstaterade att ledamöterna demonstrativt lämnat mötet utan att be om lov. Integrationsprogrammet var den första punkten som behandlades under fullmäktigemötet, så Koli, Särs och Ruuska var inte med under de övriga punkterna som behandlades.