Inget understöd till traditionsföreningar

Hangö stadsstyrelse har valt att inte bli understödande medlem i Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys och Nylands Brigads Gille. Medlemskap i föreningarna skulle innebära en kostnad på 585 euro årligen.

På måndagens möte tog Hangö stadsstyrelse ställning till ifall man skulle bli stödande medlemmar i Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys samt Nylands Brigads Gille. Som medlemmar skulle staden understöda föreningarna ekonomiskt, Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys med 85 euro per år och Nylands Brigads Gille med 500 euro per år.

Förslaget var att staden skulle bli understödande medlemmar i föreningarna, men Aila Pääkkö (SDP) föreslog understödd av Birgitta Gran (VF) att staden inte skulle bli medlem i någondera föreningen.

Efter en omröstning föll rösterna 5–3 för att staden inte ska bli medlem i någon av föreningarna.