Inget beslut om tomt får reserveras för vårdhem

Stadsstyrelsen vill få mera information innan de låter ett fastighetsbolag reservera tomten invid Urskogsplanen. Bolaget vill reservera tomten för att bygga ett servicehem med 30 platser.

Fastighetsbolaget Plus Hoivakiinteistöt vill bygga ett servicehem vid Kuttergränd i Hangöby.

Men stadsstyrelsen vill ha mera information innan de bestämmer om bolaget för reservera tomten eller inte.

– Styrelsen tyckte att det behövs mera uppgifter om tomtområdet och hur en byggnad passar på det, säger Sture Söderholm (SFP) som är stadsstyrelsens ordförande.

Tomten som bolaget vill reservera är en så kallad Y-tomt, det vill säga kvartersområde för allmänna byggnader. Tomten finns intill den före detta bollplanen Urskogsplanen där man förvarat båtar sedan 2007.

I nuläget finns det inga arrenderingsvillkor för Y-tomter, så före staden kan arrendera ut tomten måste fullmäktige godkänna reserveringen av tomten.

Bild: