Inget beslut om ersättningar till McDonald – frågan bordlades på mötet

Lång process. Det finns fortfarande inget bud på ifall Outi McDonald kan fortsätta jobba på hälsovårdscentralen eller ifall hon ersätts för tiden hon var olagligt uppsagd. Bild: Harald Grönstrand

På onsdag kväll skulle stadsstyrelsens personalsektion besluta om eventuella ersättningar till Outi McDonald. Men ärendet är juridiskt komplicerat, så man bordlade ärendet.

Outi McDonald arbetade som chefsläkare i Hangö fram till 2014, och staden sade upp henne våren 2015. I november i fjol slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att sättet McDonald sades upp på var olagligt, och sedan dess har Hangö stad förhandlat med McDonald om hur man går vidare i ärendet.

Under förhandlingarna har McDonald krävt att bland annat att få återvända till jobbet som chefsläkare och ersättas för bortfallen inkomst. Staden utreder tillsammans med Terveystalo ifall McDonald kan börja jobba på hälsovårdscentralen, och gällande ersättningen för bortfallen inkomst skulle stadsstyrelsens personalsektion fatta beslut i ärendet i onsdags.

Men det gjorde man inte. I stället bordlades ärendet.

– Det var ett långt möte, under mötet behandlade vi också många andra ärenden. Men vi bordlade ärendet med McDonald, säger Sture Söderholm, som är ordförande för stadsstyrelsens personalsektion.

I stället kommer man att ta upp ärendet igen på ett extra möte onsdagen den 20 mars.

– Det här ärendet är inte lätt, det kan jag säga.

Förslag: inga ersättningar

Enligt beredningen ska staden inte betala några ersättningar till McDonald. Man hänvisar till lagen om kommunala tjänstehavare, och paragraferna om tjänsteförhållanden och ersättningar.

Enligt stadens tolkning av paragraferna är man inte skyldig att ersätta McDonald för tiden hon var uppsagd. Orsaken till att hon blev uppsagd har inte behandlats och avgjorts av HFD, HFD har endast slagit fast att stadens förfarande var det.

– Det här fallet är ganska speciellt och juridiskt har det väldigt speciella utmaningar, säger Lasse Tallqvist, kanslichef på Hangö stad.

I sitt beslut tog HFD inte ställning till ifall staden hade tillräckligt vägande skäl för att säga upp McDonald från tjänsten som hälsovårdscentralläkare.

Efter domen har Outi McDonald fortfarande kvar tjänsten som ledande läkare i Hangö.

Men hälsovårdscentralen sköts nu av Terveystalo. I egen regi har staden inga motsvarande tjänster som McDonald kan tillträda, så man förhandlar som bäst med Terveystalo ifall McDonald kan börja jobba på hälsovårdscentralen.

– Terveystalo har meddelat att de gärna anställer en läkare. Men vi förhandlar fortfarande, säger Tallqvist.