Ingen bra månad

Det är minst sagt oroväckande siffror när man ser på arbets- och näringsministeriets statistik över april månad. Och det märks också i Hangö.

Nationellt var antalet arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna i slutet av april sammanlagt 433 100 personer. Antalet har nästan fördubblats – över 203 000 – sedan april i fjol.

På en månad har antalet arbetslösa arbetssökande ökat med 124 000 så det har varit ett ordentligt tapp.

Helt avgörande, påpekar man från ministeriet, i sammanhanget är förstås coronapandemin som lamslagit samhället. Särskilt när man ser på antalet heltidspermitterade är mönstret uppenbart – i slutet av april var antalet permitterade på heltid 163 700, vilket är 152 100 fler än i april i fjol.

I Hangö kan man via Yle utläsa att 593 personer var arbetslösa i april 2020. Med en arbetskraft på 3 633 personer innebär det en arbetslöshet på 16,3 procent. Nationellt är talet 16,5. Det innebär att arbetslösheten i Hangö ökat med nästan fem procentenheter sedan mars och med 7,6 procent på ett år.

Bland de arbetslösa i Hangö var 180 personer permitterade. Det är i sin tur en ökning med 132 personer sedan mars.

Ser man samtidigt på Statistikcentralens arbetskraftsundersökning för april är siffrorna lägre – antalet arbetslösa uppgick till 217 000. Arbetslöshetsgraden var 8,1 procent, det vill säga 0,1 procentenheter högre än ett år tidigare.

Siffrorna varierar eftersom man mäter olika saker. Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik utgår från arbets- och näringsbyråernas kundregister och där räknas bland annat de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare och producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Men oberoende är siffrorna oroväckande. Även om samhället nu öppnas något och vissa restriktioner lättats på är det en lång kvar till en normal vardag i Hangö och i övriga Finland. Följderna av coronan kan synas länge ännu och inte bara i den egna plånboken.

Thomas Sundström Nyhetschef

Mer läsning