Ikäihmisten hoivapalapeli meni uusiksi

Hangon ikäihmisten hoivapalveluissa tapahtuu. Uutinen Attendon kiinteistöyhtiön Esplanaadilta Folkiacenteristä ostamasta tontista saanee useimmat puistelemaan päätään. Tontille rakennetaan alustavien suunnitelmien mukaan uusi ikäihmisten palvelutalo noin 40 asukkaalle.

Tämä tapahtuu ikäihmisten hoitokriisin jälkimainingeissa. Attendoa ja Esperi Carea on arvosteltu rajusti puutteista ikäihmisten hoivapalveluissa ja myös Lähde Hangossa on yksi medioiden otsikoissa kohauttaneista hoivakodeista.

Lisäksi hankolaiset ovat pitkään seuranneet Aurorakodin historiaa, joka päättyi talvella vuosia kestäneen epävarmuuden jälkeen asukkaiden muuttoon muualle. Rakennus on nyt myynnissä.

Vastareaktiona maanlaajuiseen vanhustenhuollon kriisiin nyt on ehdotettu, että kaupunki tuottaisi itse ikäihmisten hoivapalvelut. Peräti 18 valtuutettua on allekirjoittanut Lars Nybergin (SDP) aloitteen eli enemmistö valtuutetuista ei halua yksityisten toimijoiden hoitavan ikäihmisiä.

Attendossa ollaan todennäköisesti tietoisia tästä, samoin kuin siitä, että kaupunki suurella todennäköisyydellä silti ostaa yritykseltä palveluja myös tulevaisuudessa. Kaupungin vaihtoehdot ovat vähissä varojen ollessa tiukilla.

Myönteistä Attendon uuden palvelutalon rakentamisessa Hankoon on tietenkin, että kaupungissa on paineita saada lisää ikäihmisten asuinpalveluja. Lisäksi palvelutalo työllistää rakennusvaiheessa ja luonnollisesti siihen myös palkataan henkilöstöä ovien avautuessa. Siitä herääkin kysymys, mistä yritys löytää työvoimaa. Yksityisiä ikäihmisten hoivayrityksiähän on arvosteltu etenkin juuri henkilöstön vähäisyydestä. Koska henkilökunnasta on ollut pulaa, hoivakodeissa asuvia ikäihmisiä ei ole kyetty hoitamaan kunnolla. Tämä koskee myös Hankoa, ja myös Lähteen hoivakodissa on ollut henkilöstöongelmia.

Miten yritys siis aikoo houkutella henkilöstöä Hankoon, kun valtakunnan tasolla on pulaa vanhustyön henkilöstöstä? Vai tuleeko se jatkamaan kuten ennenkin, liian vähällä henkilökunnalla ja pahimmassa tapauksessa haamutyöntekijöillä – henkilöillä, joita ei ole – palkkalistallaan?

Attendolta vaaditaan paljon näyttöjä ennen kuin luottamus yritykseen palautuu. Ja vaikka Hangon kaupungilla ei tällä hetkellä olekaan resursseja järjestää vanhustenhoitoa omana toimintana, poliittista tahtoa löytyy.

Harald Grönstrand

Mer läsning