I kväll fattar Hangö beslut om Aurorahemmet – sju klienters vård påverkas

Bild: Johanna Lindholm

I kväll behandlar Hangö stadsstyrelse alternativen för Aurorahemmet. Stiftelsen har vridit och vänt på alla stenar för att få ekonomin att gå ihop, men det räcker inte. Två huvudsakliga lösningar ligger nu på bordet.

I dag måndag ska Hangö stadsstyrelse ta ställning till vad som ska göras med Aurorahemmet. Aurorastiftelsen har stora skulder och verksamheten går inte runt i nuläget.

– Problemet med en liten enhet är att de fasta kostnaderna är stora i relation till enheten. Vi har 11 platser, och 7 av dem används just nu, säger Anders Laxell som är stiftelsens ordförande.

Sedan staden drog tillbaka sitt understöd till verksamheten för två år sedan har man lyckats få ner lönekostnaderna med 40 procent, berättar Laxell.

– Vi har vridit och vänt på alla stenar. I slutet av 2017 beviljade fullmäktige ett lån på 80 000 euro, men alla visste redan då att det inte skulle räcka till, säger Laxell.

På Aurorahemmet jobbar fem vårdare och en halv resurs i köket. Boendet har personal på plats dygnet runt.

– Problemet med Aurorahemmet är ekonomin. Det var därför som vi på staden tillsammans med Aurorastiftelsen utrett alternativ för att balansera ekonomin, säger Elisabeth Kajander, grundtrygghetsdirektör på Hangö stad.

Två huvudsakliga alternativ

Av alternativen som nu retts ut är två på stadsstyrelsens bord på måndag kväll.

– Den ena modellen är att staden skulle köpa tjänster från Aurorastiftelsen. Vi skulle betala dem för servicen de gör, och det här är lösningen som stiftelsen föredrar, säger Kajander.

Problemet med den modellen är att staden juridiskt sett inte kan ge stöd till en verksamhet utan den måste gå genom en upphandlingsprocess. Under måndagens stadsstyrelsemöte kommer en jurist att redogöra för stadens alternativ.

– Det andra förslaget som staden föredrar är att verksamheten skulle fortsätta, men med stadens hemvårdspersonal. Då skulle Aurorahemmet bli ett slags hemvårdsboende, säger Kajander.

Problemet med den modellen är att de boende blivit lovade service 24 timmar i dygnet 7 dagar i veckan. Om stadens hemvårdspersonal skulle ta hand om klienterna måste verksamheten förändras.

– Den största stötestenen är dygnet runt-servicen. Om den försvinner måste en del äldre antagligen flytta från hemmet, och då kommer det att ha ännu färre klienter, säger Kajander.

Stora problem

De två modellernas kostnader varierar till en del. Men som det är nu går stiftelsen på minus ungefär 70 000–80 000 euro om året.

– Vi har tillsammans länge funderat på hur man kunde få verksamheten att fungera. Men stiftelsen har också lån som förfaller vid årets slut, och vad händer då? Deras skuldbörda ökar hela tiden, och de är på samma mållinje som alla producenter. Om de inte klarar av dem går de i konkurs.

– Staden har ingen skyldighet att rädda Aurorahemmet, men nog att ta hand om klienterna. Det kan vara att tiden gått förbi Aurora, säger Kajander.

Men oberoende av vad styrelsen beslutar på måndag kväll poängterar Kajander att något måste göras med Aurorahemmet.

– Det är oundvikligt. Men oberoende hur det går måste vi se till att de boende drabbas så lite som möjligt.

Utmaning för staden

Elisabeth Kajander berättar att staden har ungefär 95 äldre som bor på ett resurserat serviceboende. Aurorahemmet är klassat som ett lättare serviceboende. Och det är också en ekvation som måste få en lösning.

– Vi håller på att utreda ett slags hinderfritt boende, det finns många olika modeller för det. I Hangös fall skulle det antagligen vara fråga om något hus eller höghus med flera lägenheter. Problemet i Hangö är att det finns många höghus utan hiss här, säger Kajander.

Hangö Hyreshus har ett överutbud på lägenheter. Har ni diskuterat om en lösning tillsammans med dem?

– Vi har funderingar internt och utreder ännu vilka alternativ det finns.