I Hangö gymnasium får elever en chans att mogna

Elevers åsikt. Emilia Rosenström, Casper Tolppanen och Melissa Aiosmäki i Hangö gymnasium tycker man får bra hjälp vid behov i ett litet gymnasium. Bild: Sarah Grönstrand

När nyhetsbyrån STT nyligen jämförde utvecklingen i gymnasier klarade sig Hangö gymnasium bra. Enligt rektorn beror det på att elever som behöver det får en chans att mogna i skolan.

Nyligen gjorde nyhetsbyrån STT en jämförelse av gymnasier i Finland. I undersökningen jämfördes medeltalet från grundskolan jämfört med resultatet från studentskrivningarna. Genom att göra den jämförelsen strävar STT efter att mäta elevernas utveckling i gymnasierna.

Hangö gymnasium kom på en 13:e plats av alla gymnasier, eller sjätte plats om man jämför små gymnasier. Väljer man att endast jämföra gymnasier i Nyland kommer Hangö gymnasium på en tredje plats.

Rektor Tanja Koivisto tror det beror på att elever i Hangö får en chans att mogna.

– För att komma in i Hangö gymnasium behöver man ett medeltal på 6,8. Då finns en chans att göra en mognadsprocess. Utvecklingsprocessen syns mera här.

Enligt Koivisto är det sannolikt att de elever som hade bra betyg i högstadiet fortsätter satsa i studentskrivningarna. Krävs ett högt betyg för att komma in så finns inte heller utrymme för elever som mognar senare och är redo att satsa i gymnasiet.

Tveksam till jämförelsen

Samtidigt är inte Koivisto övertygad om att det är vettigt att jämföra studentexamensresultat med avgångsbetyget från grundskolan. Det är inte heller de elever i Hangö gymnasium som HT pratade med.

– Det är bra att jämföra, men om man har haft höga betyg i högstadiet, till exempel 9,5, går det inte att höja så mycket mer, säger Emilia Rosenström.

– Det är svårt att jämföra högstadiet med gymnasiet, det är andra slags prov, säger Melissa Aiosmäki.

Det är inte första gången en sådan jämförelse görs. Till exempel toppade Hangö gymnasium listan år 2012. Genom åren har placeringen varierat, men överlag klarar sig Hangö gymnasium bra.

Jämför man endast resultaten från studentskrivningarna mellan gymnasier i Finland så klarade sig Hangö rätt bra våren 2018. Gymnasiet landade då på en 20:e plats.

Elever i gymnasiet tror att gymnasiets storlek kan vara en orsak.

– Vi känner varandra och det är kul att vara i skolan, det ger en bra studiemiljö, säger Rosenström.

Eftersom gymnasiet är litet finns bra möjligheter att få hjälp och handledning vid behov.

– I en liten skola får man bra hjälp av äldre elever också eftersom alla känner alla, säger Casper Tolppanen.

Enligt Koivisto kan gruppsammanhållningen påverka resultaten mycket i en liten skola.

– Har en årskurs en stark gruppsammanhållning drar de varandra uppåt.

Berömmer lärarna

Karl-Erik Gustafsson som är bildningsdirektör håller med om att man ska ta jämförelser mellan gymnasier med en nypa salt.

– Det ansåg jag också när Hangö toppade jämförelsen. Vi pratar dels om stor variation mellan årskurserna.

Han tycker att lärarkårens roll lyfts fram för lite i sammanhanget.

– Lärarna har också format undervisningen. De inspirerar eleverna att inmundiga kunskap.

Enligt honom har Hangös båda gymnasier kompetenta lärare som innehar formell behörighet.

– De gör ett bra jobb i båda gymnasierna.

Han håller ändå med om att små gymnasier överlag har en fördel.

– Det blir rätt individuell undervisning i gymnasierna när lärarna inte behöver undervisa stora grupper. Det är klart att undervisningen blir mer effektiv i en liten grupp.

Mer läsning