I år räcker inte hyveln längre – stadens sektorer drabbas hårt i budgetmanglingen

Bild: Lina Enlund

Arbetet med nästa års budget blir tufft i Hangö. Det handlar inte om finjusteringar som det var fråga om i fjol, nu drabbas alla sektorer. Men det finns även ljusglimtar.

– Vi har tagit emot de första summorna från sektionerna och de är högre än budgetdirektiven vi gett. Det går inte ihop.

Det säger stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm (SFP). Budgetarbetet inför nästa år börjar på allvar först nästa vecka, och jämfört med i fjol blir arbetet betydligt tuffare.

– Bland annat på investeringssidan måste det sågas rejält. Också driftssidan är över.

Enligt de första målen från staden skulle nästa års investeringar gå loss på 3,6 miljoner euro. Nu när de olika sektionernas önskemål räknats ihop skulle de kosta 6,9 miljoner. Med andra ord måste 3,3 miljoner euro skalas bort för att nå målet.

Stora utmaningar

– Ingen av sektorerna höll sina kostnader. Och vi måste minska också minska driften med över 2 miljoner euro, säger stadsdirektör Denis Strandell.

– Och vi klarar inte av att kapa kostnaderna i driften utan att det märks. Och med investeringarna är vi helt maktlösa. Inomhusluftsproblemen med skolor och daghem äter upp den sidan, säger han.

Bland annat Hagapark, Centralskolan och Halmstadsgården har problem med inomhusluften. Men Strandell säger att det inte finns något annat alternativ än att åtgärda problemen.

– Det går inte att skjuta på. Det finns inte några bra lösningar.

Men det finns också sektorer som är närmare målet. Enligt Sture Söderholm är bildningssidan är en av dem.

– Den såg rätt bra ut. De har en klar automatik för hur det fungerar, och jämfört med många sektorer går det enklare att förutspå kostnader och intäkter. Men barnantalet spelar så klart en roll här, säger Söderholm.

Räknar med höjda räntor

Söderholm oroar sig däremot över räntorna. Hangös lånestock 2017 låg på 7 270 euro per invånare. Summan hör till den högsta i Finland, och det här kommer att påverka budgeten.

– Om – eller egentligen när – räntorna stiger så kommer det att ha en stor inverkan. Det kommer att äta upp en stor del av kassan, så vi måste ta det här i beaktande. Vi kan inte chansa på att räntorna inte stiger, säger Söderholm.

För 2017 låg räntorna på 1,3 procent. I budgeten för 2018 hade man räknat med 1,4 procent, men för 2019 räknar man med 1,6 procent.

– Vi är förberedda på en högre ränta. Jag tror inte att vi kommer att nå ramen med ett överskott på 750 000 euro, men vi måste i alla fall uppnå ett nollresultat. Personligen skulle jag vara mycket besviken om lånebördan ökar, säger Denis Strandell.

Ifall överskottet skulle nå sitt mål på 750 000 euro måste sektorerna skala ner sina kostnader med 2,3 miljoner euro. För ett nollresultat måste 1,6 miljoner skalas ner.

– Vi har inga utsvävningar för sim- eller ishallar. Lagen är entydig med tjänsterna vi måste producera.

Investering i trafiksäkerhet

Förutom lokalerna med inomhusluftsproblem är den största investeringen järnvägsundergången och Korsmansgatan.

– Men som en skänk från ovan betalar staten 70 procent av kostnaderna, för Hangös del går sammanlagt 2,5 miljoner euro under två års tid till projektet, säger Strandell.

– Det är Hangös farligaste korsning. Hundratals barn passerar där dagligen, och där är både bangård och vanlig järnvägstrafik.

Men det finns också ljusglimtar i ekonomin. Bland annat ser arbetslöshetsgraden mer positiv ut än den gjort på länge.

– I augusti låg arbetslösheten på 8,9 procent. Det är det lägsta den varit på över 6 år, säger Strandell.

Och trots att ingen ko är helig i budgetarbetet så tyder inget på att skattesatsen skulle höjas.

– Vi ska inte glömma att Hangö i fjol uppgick till stadens bästa resultat genom tiderna. Vi betalade bort lån för över tre miljoner euro. Men i år uppenbarar sig bakslaget, man tror att vi har pengar, men vi är fortfarande skuldsatta, säger Strandell.

Och för stadsdirektören finns det en klar målsättning för att få ekonomin att gå ihop.

– Vi måste göra vårt yttersta för att lösa problemen i dag. Det finns politiska läger som ser lån som ett sätt att gå vidare, men vi måste ta ansvar. Vi har kört med underskott i åratal, från 2006 till 2016 fördubblades stadens skuld. Vi kan inte skjuta på problemen till våra barn.

Mer läsning