Hyvää uutta työllisyysvuotta

Bild: Arkivfoto

Jokainen talousarvio mittaa, miten kaupunki on onnistunut toiminnassaan ja poliittisissa pyrkimyksissään sekä detaljitasolla että kokonaisuudessaan. Yksi talousarvion keskeisistä mittareista on työllisyysaste tai oikeastaan sen varjopuoli eli työttömyystilastot.

Korkea työllisyysaste ei tuo vain työpaikkoja. Se on myös perusta sosiaaliselle hyvinvoinnille ja aktiiviselle, dynaamiselle väestölle. Työllisyydessä on kyse paljosta muusta kuin työpaikoista. Korkea työllisyysaste vahvistaa tilinpäätöksen lukuja, kun alhainen tuottaa miinusta lisäkustannuksina. Yhteydet ovat harvoin ilmeisiä, mutta voivat olla sitä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden osalta, koska valtio sakottaa kuntia, elleivät ne onnistu siistimään lukuja.Työllisyys ja työttömyys eivät kuitenkaan ole vain lukuja ja työpaikkoja, kyse on kysynnän ja tarjonnan välisestä elävästä dynamiikasta.

Hangon työvoimasta noin 10 % oli työttömänä vuoden lopussa. Työttömyys ei sinänsä ole mikään staattinen käsite, vaan käsittää eri muotoja ja on sidoksissa eri tilanteisiin. Joku on työtön lyhyemmän tai pidemmän aikaa, jollakin voi olla jatkuvasti määräaikaisia työsuhteita, mutta vaikeuksia saada vakituinen työsuhde. Jotkut ovat muodollisesti työttömiä elämäntilanne- tai terveyssyistä. Työllisyys- ja työttömyystilastojen ulkopuolella voi olla myös opintojen tai osa-aikaisen eläköitymisen johdosta.

Yksi hyvä uutinen on, että Hangossa tammikuun puolivälissä ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa järjestetään rekrytointimessut (ks. HL:n verkkoartikkeli). Sekin on myönteistä, että messujärjestelijöinä on neljä eri toimijaa, joilla on kokemusta työllisyyskirjon eri osa-alueilta. Kaupungin, TE-keskuksen, Novagon ja Hangon yrittäjäyhdistyksen erilaisista osaamisalueista ja kokemuksista on hyötyä sekä työantajille että työnhakijoille. Koska työmarkkinat ovat jatkuvassa myllerryksessä, yksi haasteista on löytää oikea henkilö oikeaan tehtävään. Järjestäjillä on täsmätietoja, joiden ansiosta ne voivat välittää "osumia" työmarkkinoilla. Joskus yhteys syntyy ensimmäisestä katseesta, toisinaan tiet eroavat kohdatakseen vasta jossain muussa yhteydessä. Aloite ja ilmoittautuneiden määrä osoittavat joka tapauksessa, että kiinnostus tapaamisiin työllisyyden merkeissä on suurta.

Mer läsning