Huono kuukausi


Työ- ja elinkeinoministeriön huhtikuun tilastot ovat lievästi ilmaistuna huolestuttavia. Ja tämän huomaa myös Hangossa.

Työttömiä työnhakijoita oli työvoima- ja elinkeinotoimistojen mukaan maassamme huhtikuun lopussa yhteensä 433 100. Lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut – yli 203 000:lla – sitten viime vuoden huhtikuun. 
Työttömien työnhakijoiden määrä on kuukaudessa lisääntynyt 124 000:llä, joten työpaikkakato on ollut merkittävä.


Ministeriöstä korostetaan, että täysin ratkaiseva tekijä kehityksessä luonnollisesti on yhteiskunnan lamaannuttanut koronapandemia. Etenkin, kun tarkastellaan kokoaikaisesti lomautettuja, kaava on ilmeinen – kokoaikaisesti lomautettuja oli huhtikuun lopussa 163 700, mikä on 152 100 enemmän kuin huhtikuussa vuosi sitten.


Ylen sivuilla lukee, että Hangossa oli 593 työtöntä huhtikuussa 2020. Koska työvoimaan kuuluu 3 633 henkeä, työttömyysprosentti on 16,3. Kansallisesti vastaava luku on 16,5 prosenttia. Työttömien määrä on siis lisääntynyt Hangossa lähes viidellä prosenttiyksiköllä maaliskuusta alkaen ja 7,6 prosentilla vuodessa. 
Hangon työttömistä 180 henkeä oli lomautettuna, mikä puolestaan merkitsee maaliskuuhun verrattuna 132 hengen lisäystä.


Jos taas lukuja vertaa Tilastokeskuksen selvitykseen huhtikuulta, luvut ovat alhaisempia – työttömiä oli niiden mukaan 217 000. Työttömyysaste oli vastavasti 8,1 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. 


Luvut vaihtelevat, koska niillä mitataan eri asioita. Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastoissa vertailussa on työ- ja elinkeinotoimistojen asiakasrekisteri, jossa luvuissa ovat mukana muun muassa kokoaikaisesti lomautetut, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen sisältyy otantatutkimus. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen määritelmä työttömyydelle on tiukempi ja keskus tuottaa viralliset työttömyysluvut.


Luvut ovat joka tapauksessa huolestuttavia. Vaikka yhteiskunta nyt avautuu jossain määrin ja joitakin rajoituksia on höllennetty, kestää pitkään ennen kuin arki normalisoituu Hangossa ja muualla Suomessa. Koronan seuraukset saattavat näkyä vielä kauan muuallakin kuin omassa lompakossa.

Thomas Sundström Nyhetschef

Mer läsning