Hotellihanke hylättiin pienimmällä mahdollisella erolla – "Haluamme, että kaikki tehdään lainmukaisesti"

Äänestys oli tiukka ympäristölautakunnan ottaessa torstai-iltana kantaa Regatta Resortsin Tehtaanniemen hotellihankkeeseen. Äänin 5 vastaan ja 4 puolesta hotellin rakennuslupahakemus hylättiin jälleen kerran.

Ympäristölautakunta otti kantaa kahteen erilaiseen hotellirakennusvaihtoehtoon torstai-iltana. Suurempi rakennusvaihtoehto käsitti 1 971 neliömetriä eli rakennusoikeuden ylittämistä 2,3 prosentilla. 1 819 neliömetrin suuruisessa pienemmässä vaihtoehdossa rakennusoikeuden ylitys oli 0,3 prosenttia.

Hangon lehti on aiemmin kertonut, mistä suunnitelmissa on kyse.

Ympäristölautakunnan piti myöntää poikkeuslupa rakennushankkeelle, koska rakennus ylittää rakennusoikeuden. Pohjaesitys oli torstaina, että lupa myönnettäisiin hotellille.

–  Stephan Horn (RKP) ehdotti kokouksessa toisten kannattamana, että ehdotus hylättäisiin, joten äänestimme asiasta, kertoo lautakunnan puheenjohtaja Björn Peltonen (RKP).

Äänestys oli tiukka. Lautakunta päätti pienimmällä mahdollisella erolla äänin 4–5, ettei poikkeuslupaa myönnetä rakennushankkeelle.

Minkälaisia näkemyksiä kokouksessa esitettiin?

– Oikeastaan kaikki sujui samoin kuin edellisessä kokouksessa. Halusin vain, että prosessi tehtäisiin lainmukaisesti, sanoo Stephan Horn.

Hotellihanke oli lautakunnassa viimeksi käsiteltävänä marraskuussa. Tuolloin lautakunta vastusti hanketta äänin 5–2. Kaksi äänesti tyhjää.

– Alueen asemakaavan vireilläolosta on käyty keskustelua. Koska se on vireillä, meidän on noudatettava voimassaolevia periaatteita.

Kuten esimerkiksi?

– Kaikilla hankolaisilla sekä lähellä toimivilla yrityksillä ja elinkeinonharjoittajilla on valitusoikeus. Emme saa poistaa tätä oikeutta poikkeusmenettelyllä. Jos myönnämme rakennushankkeelle poikkeusluvan, ainoastaan lähinaapureilla on valitusoikeus, Horn selittää.

Luonnos. Arkkitehtitoimisto on suunnitellut hotellin näyttävän tältä. Bild: Arkitektbyrå Cedercreutz

Stephan Horn haluaa siksi, että hotellille myönnetään rakennusoikeus laatimalla ensin alueen asemakaava.

– Minulla ei ehdottomasti ole mitään hotellin rakentamista vastaan. Haluan vain, että kaikki tehdään lainmukaisesti.

Lautakunnan puheenjohtaja Björn Peltonen toteaa, että asia oli hyvin valmisteltu. Hän kertoo, että osa keskustelusta koski pysäköintialuetta, jolle hotelli osittain rakennettaisiin.

– Heillä on joka tapauksessa oikeus haluamansa rakennusalan rakentamiseen ja alue on kaavoitettu hotellia, liikehuoneistoja tai vastaavaa toimintaa varten. En koe suureksi poikkeamiseksi sitä, että hotelli rakennettaisiin osittain pysäköintialueelle, sanoo Peltonen.

Poikkeusluvan myöntämistä hotellihankkeelle kannattivat Björn Peltonen (RKP), Johanna Sandin (RKP), Kaisa-Marja Sirviö (SDP) ja Pia Louhelainen (Vihreät).

Hotellihanketta vastaan äänestivät Stephan Horn (RKP), Anna Teikari (RKP), Krister Sjöholm (SDP), Timo Jansson (VL) ja Rolf Nyström (Hanko 2016).