Hotellet lär inte byggas med hot

I dag torsdag behandlar miljönämnden än en gång hotellbygget på Fabriksudden. Trots att en majoritet av politikerna vill se den nya hotellbyggnaden byggas så har man ännu inte skjutit startskottet upp för bygget.

Orsakerna bakom det är många och något av en förvaltningsmardröm. Otaliga beslut, besvär och rättsprocesser har följt projektets gång, och att dagens behandling av ärendet skulle leda till att grävmaskinerna får sätta skoporna i jorden är osannolikt.

När nämnden behandlar hotellbygget i kväll ska de huvudsakligen ta ställning till två saker. Den första är ifall nämndens senaste beslut fattades på fel sätt, bolagen bakom hotellbygget anser nämligen att politikernas senaste beslut grundat sig på bristfällig utredning och att förfarandet gick fel till.

Här protesterar tjänstemannen som förberett handlingarna, förslaget till kvällens möte är nämligen att politikerna i nämnden klubbar igenom att utredningen bakom det senaste beslutet inte varit bristfällig.

Det andra nämnden ska ta ställning till är huruvida politikern Rolf Nyström (Hangö 2016) är jävig när hotellet behandlas. Bolagen bakom hotellbygget, Hotel Regatta, Regatta Spa och Hangon Regatta Suites anser nämligen att det är uppenbart att Nyström hyser ett agg till bolagen och därför inte kan fatta objektiva beslut.

För att bevisa det här presenterar man vad Nyström i offentligheten sagt om projekten på Fabriksudden. Det är sammanlagt 56 sidor med artiklar, Facebookskrivelser, rättsprocesser och debattinlägg.

Ifall nämnden konstaterar att Nyström är jävig måste man på nytt ta ställning till bygget på Fabriksudden. Hur nämnden röstar går det inte att säga på förhand, men bolagens styrelseordförande Peder Planting vill garanterat se hotellet byggas snabbare än snabbt.

Det är klart att Planting är irriterad. Men bolagens ageranden och sätt att hantera frågan ger ofta mer bränsle till projektets motståndare. När bolagen fick ett negativt bud om bygget i höstas svarade Planting genom att inleda samarbetsförhandlingar inom bolagen, begränsa spaets öppettider och dessutom lägga projekten vid Drottningberg på is. En handfull anställda kunde förlora sina jobb.

Det här ses lätt som en hämndaktion, vilket inte ger bolagen mycket goodwill. Ska hotellet byggas är hot och advokater inte rätt väg att gå.

Harald Grönstrand Redigerare