Hotellbygget fick nej med minsta möjliga marginal – "Vi vill att det ska gå lagligt till"

Det blev en jämn omröstning när miljönämnden på torsdag kväll tog ställning till Regatta Resorts hotellbygge på Fabriksudden. Med 5 röster mot och 4 för fick hotellet nej än en gång.

Det var två olika alternativ för hotellbygget som miljönämnden tog ställning till på torsdag kväll. Det större bygget 1 971 kvadratmeter stort, eller 2,3 procent över byggrätten, och det mindre alternativet 1 819 kvadratmeter, eller 0,3 procent över byggrätten.

Hangötidningen har tidigare presenterat planerna här.

Eftersom bygget överskrider byggrätten måste miljönämnden bevilja undantagslov för bygget, och förslaget på torsdagen var att bevilja bygglovet till hotellet.

– Under mötet föreslog Stephan Horn (SFP) med understöd av andra att förslaget skulle slopas, så vi röstade om saken, säger Björn Peltonen (SFP) som är nämndens ordförande.

Det blev en jämn omröstning, och med minsta möjliga marginal 4–5 beslöt nämnden att inte bevilja bygget undantagslov.

Hur var tankegångarna på mötet?

– Egentligen gick det på samma sätt som föregående möte. Jag ville bara att processen skulle gå lagligt till, säger Stephan Horn.

Senast som nämnden behandlade hotellbygget var i november, och då röstade nämnden emot bygget med rösterna 5–2, och 2 blanka röster.

– Det har varit en diskussion om ifall detaljplanen på området är anhängig eller inte. Den är anhängig, och då måste vi följa de principerna som gäller.

Som vilka då?

– Alla Hangöbor och närliggande företag och näringsidkare har besvärsrätt. Vi får inte ta bort det här genom ett undantagsförfarande, ifall vi ger bygget ett undantagslov får endast de närmaste grannarna besvärsrätt, säger Horn.

Skiss. Så här har arkitektbyrån föreställt sig att hotellet skulle se ut. Bild: Arkitektbyrå Cedercreutz

Därför förespråkar Stephan Horn att man ska bevilja hotellet byggrätt genom att genomföra detaljplanen för området först.

– Jag har absolut inget emot att hotellet byggs, jag vill bara att det ska gå lagligt till.

Nämndens ordförande Björn Peltonen säger att beredningen inför mötet var bra och säger att en del av diskussionen kretsat kring parkeringsplatsen där hotellet delvis ska byggas.

– Oberoende har de rätt till byggnadsmassan de vill bygga, och området är planerat för hotell, affärslokaler och motsvarande verksamhet. Det att hotellet delvis ska byggas på en parkeringsplats ser jag inte som en så stor ändring, säger Peltonen.

De som röstade för att bevilja undantagslovet för hotellbygget var Björn Peltonen (SFP), Johanna Sandin (SFP), Kaisa-Marja Sirviö (SDP), Pia Louhelainen (Gröna).

De som röstade mot hotellbygget var Stephan Horn (SFP), Anna Teikari (SFP), Krister Sjöholm (SDP), Timo Jansson (VF), Rolf Nyström (Hangö 2016).