Hangö och Raseborg hoppade över Resemässan

Lyser med sin frånvaro. Sektionen Finlands skärgård representerades i år utan Hangö eller Raseborg. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Dyra deltagarkostnader, sjunkande deltagarsiffror och svårmätta resultat är några av de orsaker som ledde till att varken Hangö eller Raseborg fanns representerade på årets resemässa.

Resemässan inleddes förra veckans torsdag (16.1) och pågick sin vana trogen i dagarna fyra.

I sektionen Finlands skärgård hittade man Åland, Kimitoön, Pargas, Salo och en rad andra namn. Däremot hittade man varken Hangö eller Raseborg.

– Det är Hanseas styrelse som formellt fattat beslutet att Hangö inte skulle delta, men det är jag som stått för beredningen som en del av verksamhetsplaneringen, säger Jon Lindström, turismchef i Hangö.

Avvägandet har skett i samarbete med Raseborgs turismtjänster, eftersom man brukar dela monter på resemässan. Lindström betonar att resemässan givetvis inte är en irrelevant tillställning. Nyttan kommer av det nätverkande som står till buds med reseorganisationer, researrangörer och mediekontakter.

– Men alla dessa kan vi i princip samarbeta med utan mässan. Däremot finns det förstås en viss prestige i att finnas på plats. Visst är det lite smärtsamt att inte vara med, med större resurser hade vi inte behövt prioritera lika drastiskt, säger han.

Svagt företagarintresse

Av betydelse för beslutet var också att det inte funnits ett stort engagemang bland Hangöföretagarna för ett deltagande, vissa har också funnit evenemanget för dyrt.

– Mässan är rätt kostsam, cirka tiotusen euro för Hangös del med alla kostnader inkluderade. Därtill är de konkreta resultaten svåra att mäta, konstaterar Lindström.

På resemässan har Hangö och Raseborg marknadsförts under paraplyet Skärgården i Finland tillsammans med andra skärgårdskommuner. Det ger en större synlighet än vad man skulle få som ensam aktör, men man ger också bort en del av sin självbestämmanderätt. I vågskålen låg också det faktum att antalet mässbesökare sjunkit under de senaste åren.

Båt- och bokmässa istället?

Men mässor som marknadsföringstillfällen har trots allt inte helt valts bort.

– Vi kommer att delta i båtmässan i februari. Den har vissa Hangöföretag visat intresse för att delta i. Det underlättar givetvis för oss om vi inte behöver stå för hela notan, säger Lindström.

Hangö kommer också att finnas med på GoExpo vid månadsskiftet februari-mars och kongressmässan i slutet av mars. Turismchefen har också en idé om att göra Hangö synlig på bokmässan. Kulturintresserade stadsmänniskor är en av de tre målgrupperna i stadens turismstrategi.

– Det här är bara i idéstadiet och inget ristat i sten, men målgruppen torde stämma. Jag tänker mig att vår närvaro skulle vara litet överraskande och därmed ha en större genomslagskraft. Man måste vara djärv och våga sticka ut, säger han.

Utöver mässorna tänker man fortsätta med riktad marknadsföring såsom samarbetet med bloggare och andra influerare, mediaresor et cetera.

– Fördelen med dessa är att de är lätta att genomföra och resultaten är i regel mätbara, säger Lindström.

Beslutet att inte delta i resemässan gäller för det här året. Hur det blir framöver bestäms i ljuset av den nya turismstrategin som är under arbete.

Finlands största branschmässa inom turismen och är Nordeneuropas största mässa.

Inleddes 16.1 med en dag för inbjudet branschfolk och media, öppen för publiken 17-19.1.

I år besöktes mässan av nästan 70 000 personer.

Årets partnerland var Estland., övriga teman hållbar turism och familjeresor.

Mer läsning