HFD ger Outi McDonald rätt – Hangö stadsfullmäktige hade inte befogenheter att säga upp henne

Bild: Emilia Nyberg

Högsta förvaltningsdomstolen går till största delen på förvaltningsdomstolens linje. Hangö stadsfullmäktige hade inte befogenheter att säga upp läkaren Outi McDonald, och staden ska ersätta McDonalds rättegångskostnader i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det var den 2 mars 2015 som Hangö stadsstyrelse beslöt föreslå för fullmäktige att läkaren Outi McDonald sägs upp med en månads uppsägningstid. Enligt föredragningslistan hade McDonald gått över sina befogenheter under sin tid som ledande lekare.

Den 10 mars beslöt fullmäktige säga upp Outi McDonald enligt styrelsens förslag.

Förvaltningsdomstolen valde ändå häva fullmäktiges beslut i december 2016. Domstolen konstaterade också att staden ska ersätta Outi McDonald för hennes rättegångskostnader.

Men i januari lämnade fullmäktigeledamot Ulf Lindström (SDP) in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen. Han krävde att förvaltningsdomstolens dom hävs och fullmäktiges beslut skulle vinna laga kraft. När Outi McDonald hördes i ärendet krävde hon att Högsta förvaltningsdomstolen inte skulle ta upp ärendet och att Lindström skulle ersätta henne för rättegångskostnaderna i Högsta förvaltningsdomstolen.

Hangö stadsstyrelse krävde också att förvaltningsdomstolens dom skulle hävas, fullmäktiges beslut skulle vinna laga kraft eller att ärendet skulle behandlas i förvaltningsdomstolen igen. Dessutom krävde stadsstyrelsen att McDonald skulle ersätta staden för rättegångskostnader i både förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

I Högsta förvaltningsdomstolens dom den 23 november 2018 avfärdas McDonalds krav på att ärendet inte ska behandlas. Besvären förkastas och förvaltningsdomstolens dom ändras i huvudsak inte.

Hangö stad måste ersätta McDonald för hennes rättegångskostnader i Högsta förvaltningsdomstolen. Summan är närmare 1 800 euro plus räntor. Ulf Lindström måste inte ersätta McDonald för hennes rättegångskostnader, men måste betala rättegångskostnader på 500 euro. Det måste Hangö stad också göra.

Vi har försökt nå Hangö stads kanslichef Lasse Tallqvist och Outi McDonald för en kommentar.