Har ditt barns läsning utvecklats under sommaren?

Det har varit en härlig sommar. Lediga stunder samt sommaraktiviteter har gjort oss glada och avslappnade. Förhoppningsvis har det också funnits mycket tid för läsning. Att skapa lockande förutsättningar för läsningsupplevelser är ett föräldrauppdrag och – ansvar jämförbart med uppdraget att varje dag sätta mat på bordet åt barnen. Maten behövs för att ha en god hälsa och växa fysiskt. Läsningen behövs för livet, i början för att klara sin skolgång väl, för att få studieplats, för att få ett yrke, ett jobb och förutsättningar för ett gott liv.

Som förälder behöver man puffa på läsningen varje dag, en speciellt viktig tidpunkt är sommaren, då det finns mycket tid att ostört ägna sig åt böckerna och verkligen komma in i bokens handling utan avbrott. Läsutvecklingen skall kontinuerligt gå framåt. Under vissa perioder borde läsningen ha gjort stora framsteg. Det gäller speciellt sommaren mellan förskola och årskurs 1, mellan årskurs 2 och 3, samt mellan årskurs 6 och 7. Förbättringar som kan handla om bokintresse, läshastighet och läsförståelse. Med successivt svårare böcker går utvecklingen stadigt framåt. Det växande ordförrådet behövs i skolarbetet och läsförståelsen skapar bättre inlärningsmöjligheter och förmåga att hantera text. Ett bra språk är en livsnödvändighet. Via den tillräckliga mängden skönlitteratur tillägnar vi oss det på ett enkelt och roligt sätt.

Har du visat intresse för ditt barns läsning denna sommar? Har ni kanske deltagit i en läsutmaning? Har ni delat läsupplevelser? Att byta tankar om texter är det mest utvecklande man kan göra då det gäller läsförståelse. Via ditt intresse får du också insikt i ditt barns tankar och åsikter. Formulera dig via öppna frågor, låt diskussionen gå vart den vill. Förhör inte! Då du frågar – Vem har skrivit boken? Vem är huvudpersonen? Vad handlar boken om? – får du enkla och föga utvecklande svar på dina frågor. Du får ett intressantare svar om du vinklar frågan mera spännande – Viket ställe gav dig en tydlig inre bild? Var blev du överraskad? På vilket ställe anade du hur boken skulle sluta? Fanns det i boken någonting som du skulle vilja veta mera om? Hur visste du att huvudpersonen var rädd i den mörka skogen den där natten?

De blivande ettorna behöver högläsning hemma varje dag. Hjälp ditt barn att skapa rutiner kring den egna läsningen och att hitta intressanta böcker. Uppmärksamma framsteg i läsutvecklingen. Den goda läsupplevelsen, samhörigheten och ömsesidigheten i en gemensam lässtund ger verktyg för hela skoltiden. Berätta om dina egna goda läsupplevelser och sprid ut böcker på oväntade ställen i hemmet. Biblioteket hjälper dig gärna med förslag till böcker.

Skall vi alla tillsammans inför den kommande hösten skapa ett läslyft i Hangö. Familjerna jobbar med att få in mera läsning i vardagen. Hur mycket tid avsätts för hobbyer och datorspel varje dag? Blir det skäligt mycket tid och ork kvar till läsning? Läsningen blir rolig först då den är tekniskt snabb och flytande. Detta kräver mycket övning. Daghemmen satsar på utvecklande läsning, förskolan bestämmer vilka är de 100 absolut viktigaste böckerna under förskoleåret och med vilka metoder de skall läsas och bearbetas. Lärarna bjuder på sig själva för att göra läsningen relevant för sina elever. De jobbar för att hindra att läsmotstånd uppstår och får fotfäste bland eleverna. De hittar nya metoder och texter samt använder multilitteracitetens många vägar in i böckernas värld.

Netta Möller-Salmela

Mer läsning