Hanteringen av Aurorahemmet risades – men fullmäktige gav verksamheten andrum

Tilläggstid. Aurorastiftelsen måste inte betala tillbaka sitt lån till staden i år. Bild: Harald Grönstrand

Under tisdagens fullmäktigemöte underkände flera fullmäktigemöter hur Aurorahemmets verksamhet behandlats av stadens instanser.

Fullmäktige tog både och förlängde Aurorastiftelsens lånetid med ett år samt godkände att stiftelsen får arrendera tomten i ett år till. Men debatten om ärendet tog ändå fart under kvällen.

Birgitta Gran (VF) frågesatte att fullmäktige gavs ett undermåligt beslutsunderlag. Yrjö Sahlstedt (SFP) frågade om det över huvud taget fanns en regelrätt rapport.

– Det finns ingen regelrätt rapport efter gruppen som arbetat med projektet i ett år. De har presenterat ärendet muntligt, sade stadsdirektör Denis Strandell.

– Sättet ärendet behandlats på är inte bra förvaltning. Och varför har materialet aldrig varit som bilaga, frågade Gran.

– Orsaken till att materialet inte varit som bilaga är att det inte ska bli offentligt eftersom det är sensitivt. Men stadsstyrelsen har tagit del av det, sade kanslichef Lasse Tallqvist.

Även Aila Pääkkö (SDP) tyckte att ärendet behandlats dåligt.