Hangöunga kan nu söka stöd för resor till studieorten

Från och med den 1 januari får ungdomar som studerar vid Luksia i Lojo och Axxell i Karis stöd för sina resekostnader.

Studerande som dagligen reser till sin studieort kan också få stöd av FPA, men nu kan elever från Hangö ansöka om att också få självrisken ersatt av staden.

På stadens webbsida finns en blankett för stödet som lämnas in till stadens bildningskansli tillsammans med originalkvittens för köpet av resekortet. Endast resekort som är köpta från och med 1 januari ersätts.

Hangö stad har budgeterat 40 000 euro för stödet.