Hangötidningen intresserade publicister

Deltagarna representerade olika skrån från olika medier. Bild: Johanna Lindholm

Vilken betydelse har Hangötidningen för sina finskspråkiga, respektive svenskspråkiga läsare? Hur ser läget ut för pappers- respektive den digitala upplagan? Vilket är förhållandet till politiker och tjänstemän och hur lätt är det att granska makten i en liten stad där alla känner alla?

De här och många andra frågor dryftades, då tolv vetgiriga personer från Finlands svenska publicistförbund besökte HT:s redaktion i helgen.

– Det som folk nog var allra mest intresserade av att veta, var hur en lokaltidning blir till i praktiken och hur den dagliga nyhetsbevakningen sköts. Av de som var med, jobbar ju inte alla på tidning, men det som alla har gemensamt är att göra nyheter, ofta med ganska begränsade resurser.

Så sammanfattar frilansjournalisten Niclas Erlin kontentan av besöket på lokaltidningens redaktion.

Erlin fungerade tillsammans med frilanskollegan Agneta Sjöblom som publicistförbundets lokala ciceroner i Hangö, tillsammans med Hangö sommarunis rektor Fredrik Åberg.

För en del var det första gången de besökte Hangötidningens redaktion, och förtjusningen över det ståtliga trapphuset lät inte vänta på sig efter att alla klämt in sig genom den tunga ekdörren.

– Det som också skapade livlig diskussion var söndagens rubrik "Borde medierna granska varandra mer", som leddes av Dan Lolax, redaktionschef på Kommuntorget och Helén Kurri, chefredaktör för Östnyland. Alla var överens om att medierna kunde ge varandra mer konstruktiv kritik, med betoning på seriös, inte pajkastning, sade Erlin.

Ordnas årligen i Hangö som ett samarbete mellan Finlands svenska publicistförbund och Hangö sommaruni.

Seminariet har arrangerats 48 gånger.

I år diskuterade man bland annat den åldrande journalistkåren, förutsättningarna att idka grävande journalistik och fackets roll i dag.

Gästtalare var Mats Nylund som berättade om sitt förhållande till media och beslutsfattare i egenskap av ordförande för Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC).

Mer läsning