Hangötidningen intresserade publicister

Deltagarna representerade olika skrån från olika medier. Bild: Johanna Lindholm

Vilken betydelse har Hangötidningen för sina finskspråkiga, respektive svenskspråkiga läsare? Hur ser läget ut för pappers- respektive den digitala upplagan? Vilket är förhållandet till politiker och tjänstemän och hur lätt är det att granska makten i en liten stad där alla känner alla?

De här och många andra frågor dryftades, då tolv vetgiriga personer från Finlands svenska publicistförbund besökte HT:s redaktion i helgen.– Det som folk nog var allra mest intresserade av att veta, v...