Hangös nya underfart ökar säkerheten

Säkert. Den nya underfarten ökar trafiksäkerheten både för fotgängare och för cyklister. Bild: Jesper Sundström

Den nya underfarten i centrala Hangö är färdig och får användas. Förväntningen är en ökad säkerhet och en förändrad stadsbild.

I fredags öppnade den nya bangårdens underfart för fotgängare och cyklister i Hangö. Underfarten – som finns mellan Kadermogatan och Parkgatan – ersätter plankorsningen på den gamla bangården och är resultatet av ett samprojekt mellan såväl Trafikledsverket som Hangö stad. Projektet har dock inte endast gett en ny underfart. Korsmansgatan har flyttats närmare bangården och regionens kommunaltekniska nätverk i området har flyttats samt förnyats.

Utöver det har korsningsområdet mellan Korsmansgatan och Skvärgatan ändrats för att trafiken ska bli tryggare.

– Från början var inte tanken att korsningen skulle ändras, men under arbetets gång kom vi fram till att det är på sin plats att göra någonting med korsningen, säger Jukka Takala som är direktör för tekniska och miljöverket i Hangö.

Han säger också att staden fått respons om Skvärgatan i sin nuvarande form och han konstaterar att det är trångt om två personbilar möter varandra. Dessutom finns det inte på kartan att en lastbil skulle kunna möta en personbil.

– Det finns ett parkeringsförbud på en del av gatan, men jag gissar att vi måste behandla gatan.

Oberoende av det ökar underfarten fotgängarnas och cyklisternas säkerhet. Tidigare tvingades nämligen fotgängare och cyklister använda en plankorsning för att korsa bangården. Plankorsningen korsade tre spår med mycket tågtrafik och tack vare underfarten blir även tågtrafiken smidigare.

– Med den nya underfarten på bangården blir det såväl lättare tryggare för fotgängare, cyklister och i synnerhet för unga skolelever att röra sig från den ena sidan av staden till den andra, säger Trafikledverkets projektchef Erkki Mäkelä.

Även Takala lyfter fram trafiksäkerheten som det centrala i underfartsprojektet.

– Vi tror att stadsbilden förändras i och med att området nu har en säker underfart. Säkerheten är det viktigaste och här har tidigare förekommit flera nära ögat-situationer. Med det här projektet avslutat är följande stora trafiksäkerhetsfråga hur övergången på Appelgrensvägen kan tryggas när Hangö-Hyvingebanan elektrifieras.

Långt och dyrt projekt

Byggandet av den nya underfarten inleddes i november 2018. Projektet avslutades nyligen och blev dyrare än tänkt. De totala kostnaderna landade på 14,5 miljoner euro och Hangö stad har stått för cirka 4,3 miljoner euro. Ursprungligen var tanken att Hangö stad skulle betala 3,3 miljoner euro.

Enligt Takala var det faktum att det krävdes en oväntad sprängning vid Korsmansgatan en bidragande orsak till att projektet blev dyrare.

– Vi överraskades av bergets yta och var tvungna att genomföra ett sprängningsarbete vid rondellen. Det var dyrt. Dessutom var det inte billigt att lägga fjärvärmerören på ett annorlunda sätt.

Dock konstaterar han att det lönar sig att minnas att underfarten fyller en viktig funktion

– Det är så klart stora summor, men utöver underhållet antar vi att underfarten inte kräver större åtgärder på 20 eller 30 år.

Då Takala sammanfattar projektet säger han att processen varit så lång att det känns tomt när allting är över.

– Det har varit ett intressant projekt, men jag skulle ändå beskriva det hela som ett normalt bygge. Överlag har stämningen varit ganska bra fastän det uppstått lite kalabalik bland dem som bor i närheten. Husen har visserligen hållits i skick, men några har klagat på att deras affärsverksamhet störts under processen och nu vill de kompenseras. De ärendena ligger på Trafikledsverkets juristers bord och vi får se vad läget är på riktigt.

Mer läsning